Twenty-nine

1053 Words

Chapter 29 BEBANG… “TYPE NA type ka talaga ni Sir Thunder ano?” tanong sa akin ni Mayla. Ngayon lang kami nagkasama ni Mayla sa canteen para magtanghalian. Madalas kasi sa labas kumakain ang mga kasamahan niya kaya kahit si Mayla sa labas kumakain. “Bakit na naman ba?” Minsan naiinis na ako sa pinapakita sa akin ni Sir Thunder, hindi ko na rin kasi alam kung nang-iinis na lang ba ang lalaking iyon o ano? “Pinirmahan lang naman niya ang regularization mo, kanina.” Napakunot ang noo ko at inihinto ang pagsubo ng pagkain, “ano naman ‘yon? Aalisin na ako?” Tumawa si Mayla, “gagi! Hindi ka niya aalisin kasi trip ka niya talaga. Ang sinasabi ko regular ka na, kompleto na ang sahod mo pati na rin ang benefits mo bilang employee.” Napatigil na ako nang tuluyan sa pagkain ko at nakatitig

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD