Thirty-one

1817 Words

Chapter 31

BEBANG…

"ANO, kwento ka naman. Ako na lang ang nagkwento ng buhay ko." sabi ko sa kaniya para naman malaman ko kung ano ang nangyari sa buhay niya noong panahon na hindi kami magkasama.

Nagseryoso si Thalia, ang lalim pa nga ng pagkakahugot niya ng hininga niya. Napansin ko na tumingin siya doon sa lalaking kanina pa nakasunod sa aming dalawa. Halatang-halata talaga ang mga ito, masaya ako para sa kaibigan ko. Mukha namang mabuting lalaki itong nakasunod sa amin, sama mo ng mukhang mahal na mahal nito ang kaibigan ko. Kita kasi sa hitsura nito kung gaano siya kung mag-alala kay Thalia kanina.

"Ako… madaming kababalaghan ang nangyari sa buhay ko." simula niya na nakatitig pa rin doon sa lalaki.

Napangiti ako, "isa na ang lalaking katitigan mo ngayon?"

Hindi pa rin siya tumitingin sa

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd