bc

Man Of Her Dreams 1: Glenard

book_age16+
917
FOLLOW
5.4K
READ
friends to lovers
goodgirl
drama
twisted
sweet
bxg
brilliant
female lead
city
childhood crush
like
intro-logo
Blurb

Si Sandra---isang Francisco.

Si Glenard---isang Galvez.

Mula pagkabata ay lihim ng matalik na magkaibigan ang dalawa . Lihim dahil may alitan ang kani-kanilang pamilya na nagsimula pa sa kanilang mga Lolo kaya bawal kahit ang lumapit man lang sa isa't isa.

Pero hindi nila iyon sinusunod. Para sa kanila ay walang sinuman ang maaaring pumigil sa kanila dahil labas sila sa away ng mga ito. Pero paano kung isang gabi'y matagpuan na lamang nila ang sarili na magkaniig sa isang islang noon pa ay lihim na nilang pinupuntahan? Mapapanatili pa ba nila ang pagkakaibigan kung malantad ang tunay na dahilan ng alitan ng kanilang mga angkan? Pamilya kaya ang uunahin nila, o ang isinisigaw na ng kanilang mga puso?

chap-preview
Free preview
Prologue
MALAPIT ng lumubog ang araw nang hapong iyon. Kaygandang pagmasdan ng kulay kahel halos na kalangitan sa bahaging iyon ng palayan ng mga Francisco. Napakatahimik ng paligid at tanging huni ng mangilan-ngilan na lamang na ibon ang maririnig. Ang mga matatabang palay na malapit ng anihin ay hinahampas ng mabibining ihip ng hangin na napakasarap samyuin. Napakagandang tanawin.  Pero wala ng gaganda pa sa tanawing nakikita ni Juancho nang mga sandaling iyon. Si Emma. Napakaganda ng kasintahan sa simpleng bestidang suot nito. Magkatabi silang nakaupo sa upuang kawayan sa lilim ng malaking puno ng Acacia na nakaharap sa maluwang na palayan. Ang mahabang buhok ni Emma ay malayang tinatangay ng hangin kahit pa nga ba ilang ulit na niyang inipit iyon sa gilild ng tainga ng kasintahan. Kahit kailan ay hindi siya magsasawang pagmasdan ito. Araw-araw ay halos hilahin niya ang oras para lamang sumapit ang dapit-hapon at sa wakas ay makapiling ng palihim  ang minamahal.  "Baka hinahanap ka na ng Papa mo, Jun," anito sabay baling ng tingin sa kanya. Tingin na gustung-gusto niya dahil sa napakagandang mata ni Emma.  "Ang alam niya ay nasa bahay ako nina Tiyo Sebastian, Em," sagot niya. "I told you na ayaw kong may iba kang iniisip kapag magkasama tayo, hindi ba?" Kinuha niya ang palad nito at dinala iyon sa kanyang mga labi. Parang hinaplos ang puso niya nang makitang mahinhin itong ngumiti.  "Iniibig mo ba talaga ako, Jun?" maya-maya ay tanong nito kasabay ng paglitaw nang tila agam-agam sa mga mata bagay na pinaka-ayaw niyang nakikita. Mahal na mahal niya si Emma at ayaw niyang nag-a-alinlangan ito sa damdamin niya pero batid na niya ang pinaghuhugutan nito. Mayaman siya at dukha ito bagay na ayaw niya man lang isipin pero palagi nitong ipinaaalala.  "Mahal na mahal." Umayos siya ng upo at hinarap ito saka hinaplos ang makinis na mukha ng nobya.  "Kaya mo bang mangako na hindi mo ako iiwan kahit na ano'ng mangyari?" Napakainosente ng mukha nito. Everytime na magkausap sila ay nararamdaman niya na kailangan niyang pakaingatan ang puso nito dahil si Emma ay tila isang babasaging kristal na nag-iisa lamang sa lahat. He kissed her forehead at pinakatitigan ito pagkatapos.  "I promise. Ikaw lang ang dahilan kung bakit nagiging masaya ako, Em. And I know, walang ibang babaeng makapapantay sa 'yo sa puso ko," bukal sa loob niyang sabi. Si Emma ang dahilan ng mga ngiti niya sa araw araw na maging ang mga kamag-anak niya ay bibihirang makita. Magmula kasi nang mamatay ang Mama niya dahil sa atake sa puso sa kamay ng diktador niyang ama na si Abelardo, nawalan na rin ng kulay ang mundo niya. Naging tila preso siya ng ama na walang ibang ginawa kung hindi ang ipilit sa kanya na maging isang sundalo rin kagaya nito bagay na hindi naman niya gusto. Ang sumatutal tuloy ay palagi silang nagtatalo.  "Sana'y matupad mo ang pangako mong iyan, Jun. Tapos gusto ko, dito tayo magtatayo ng bahay, ha? Dito mismo sa lilim ng puno na ito. At itong palayan, ito ang magsisilbing palaruan ng mga anak natin pagkatapos ng anihan. Makikita natin sila rito na naghahabulan. Maririnig natin ang mga tawa nila." Muli ay nanumbalik ang mga ngiti sa labi ng dalaga saka ibinalik ang tingin sa langit at ipinikit ang mga mata. Lihim niyang nahiling na sana'y ganito na lamang sila palagi. Na tila ba silang dalawa lamang ang tao sa mundo at magagawa nila anuman ang kanilang gusto.  "Kahit saan mo pa gusto, Em." He met her gaze and pinched her cheeks. Umahon ito sa upuan pagkatapos niyon at tumayo. Dumipa at saka humarap sa malawak na bukirin. Nilapitan niya ito at niyakap mula sa likuran.  "Ang sarap sarap mangarap, Jun," anito na nakita niyang nakapikit na naman kaya hindi niya mapigilan ang mapangiti.  "Pangarap na tutuparin natin, Em. Pangako iyan," aniya at akmang hahalikan sa pisngi ang nobya nang biglang umalingawngaw ang sigaw na iyon na batid niyang sa bahay nina Emma sa di kalayuan nanggagaling. Dali-daling kumalas si Emma sa kanya at kitang-kita niya ang magkahalong kaba at pag-aalala sa mukha nito.  "Si ate Celia iyon! Kailangan mo ng umalis, Jun. Dali! Baka makita niya tayo." Hindi malaman ni Emma kung saan susuling.  "Magkita tayo ulit bukas sa ganito ring oras, Em. Hihintayin kita ulit dito." Hindi na nito nakuhang sumagot dahil ang sigaw na kanilang naririnig habang tinatawag ang pangalan ni Emma ay palapit na ng palapit.  Sa isang kisap mata ay nagawang umakyat ni Emma sa may kataasan ding taron na nagsisilbing kalsada sa bahaging iyon. Mula sa itaas ay hindi na gaanong kita si Juancho sa ibaba kung hindi rin lamang ito sisiliping mabuti dahil sa matataas na talahib na kumakanlong sa ibabang bahagi.  "ATE! Narito ako!" kinakabahang sabi ni Emma sa kapatid. Nangangati man ang mga matang muling lingunin sa ibaba si Juancho pero hindi na niya ginawa sa takot na makita pa ito ng ate Celia niya.  "Saan ka ba nanggaling?! Nagkakagulo na sa bahay!" mariing sabi nito na aywan niya pero noon lamang niya napansin na umiiyak pala.  "T-tiningnan ko lang kung walang naiwan sa mga ibinilad kong daing kanina, ate. Teka, bakit ka umiiyak?" Ang kaba na nadarama niya para sa kaalamang nasa malapit lamang si Juancho ay bahagyang nabawasan dahil sa nakikitang anyo ng nakatatandang kapatid.  "A-ang Nanay a-at Tatay, n-nakitang agaw buhay sa kakahuyan! Bilisan mo at baka hindi na natin  sila abutang buhay!" Kumakalog ang mga balikat nito dahil sa pag-iyak. "Ano?!"  Sukat sa sinabi ng ate Celia niya ay inilang hakbang niya ang pagitan nila habang ang mga mata niya ay nag-umpisa na ring mamasa.  PAGDATING sa ospital sa bayan ay ganoon na lamang ang dalamhati nila ng ate niya nang hindi na nga datnang buhay ang mga magulang. Ayon sa Kuya nila ay patay na sa bundok pa lamang ang Nanay nila pero ang ama ay ilang minuto pa ang itinagal pagdating sa nasabing pagamutan. Pareho silang gimbal ng kanyang ate Celia sa ibinalita ng kanilang Kuya, habang nakaharap sa mga katawan ng mga magulang na parehong nakatakip na ng mga puting kumot.  "Si Abelardo Galvez. Siya ang sinabi ng Tatay na nakabaril sa kanila ni Nanay."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

AKIN KA LANG (Complete Story)

read
380.0K
bc

The Ballerina's Downfall

read
56.8K
bc

Take Me Back

read
62.0K
bc

Happy Ever After

read
12.0K
bc

Sweetest Lie

read
13.9K
bc

Sweet Seduction

read
254.7K
bc

The Father of my Child- (The Montreal's Bastard)

read
88.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook