Game of Pleasure: Triv Sauler

Game of Pleasure: Triv Sauler

book_age0+
87.0K
FOLLOW
634.6K
READ
billionaire
possessive
second chance
pregnant
playboy
arrogant
CEO
boss
drama
twisted
5 Seconds of Summer
like

Para maoperahan ang tatay niya, iyon ang rason ni Khlaryzel kaya pinatulan niya ang inalok na trabaho sa kanya ng baklang nagmagandang loob na tulungan siya. Kapit man sa patalim ay pikit matang tinanggap niya ang trabaho sa Pleasure Club. Iyon ay ang magbigay aliw sa lalaking magiging customer niya sa loob ng dalawang oras. Lalaking ni sa hinagap ay hindi pa niya nakikita.

Nang makontento sa malaking offer ng lalaking gagamit ng Game Room, kung saan siya naghihintay, ay halos tumigil ang mundo niya nang makita ito ng tuluyan. Sa hinagap ay hindi niya inaasahan na ganoon ka-guwapo ang lalaking tatangay ng iniingatan niya.

Ngunit ang gabing akala niya ay maisusuko niya ang bataan ay hindi nangyari. Nawalan siya ng malay dahil sa sobrang kaba. Dahilan upang mapornada ang pakikipagniig niya sa lalaking estranghero sa kanya.

Sa kabila ng nangyari ay ibinigay pa rin nito sa kanya ang perang offer nito na ikinagulat niya. Pero hindi pala doon magtatapos ang lahat sa kanila dahil sa sinabi nito...

"Don't bother to say thank you. Dahil maniningil pa ako sa iyo. Kaya ingatan mo 'yang virginity mo. Bayad ko na 'yan at walang ibang kukuha niyan kundi ako lang."

Mukhang kailangan niyang ihanda ang sarili para sa muli nilang paghaharap ng binata na alam niyang nabitin sa nasimulan nito.

Dreame-Editor's pick

The Cold-Blooded BILLIONAIRE

The Cold-Blooded BILLIONAIRE

eye
195.4K
Tainted Hearts (R-18) (Erotic Island Series #4)

Tainted Hearts (R-18) (Erotic Island Series #4)

eye
234.5K
Marrying My Fiancee

Marrying My Fiancee

eye
412.9K
My virgin bedcretary ( COMPLETE )

My virgin bedcretary ( COMPLETE )

eye
1.1M
The CEO's Maid

The CEO's Maid

eye
1.3M
Married At Eighteen ( R18+ )

Married At Eighteen ( R18+ )

eye
686.8K

Free For Now

Enjoy the free and hot books that are specially offered by Dreame. Each book on the list is highly recommended. But note that, there is a time window for free reading. Do not miss it.

;