bc

LASCIVIOUS GENTLEMAN (R18+)

book_age18+
0
FOLLOW
1K
READ
billionaire
dark
one-night stand
family
HE
dominant
badboy
bxg
enimies to lovers
like
intro-logo
Blurb

❗WARNING: EXPLICIT AND MATURE CONTENT INSIDE! ❗Reigna Miranda came from a poor family. Because of their status in life, she didn't have the privilege to continue studying. Sa murang edad, natuto na agad siyang magbanat ng buto upang may maisuporta sa pamilya.Akala ni Reigna ay kahirapan lang ang magiging dagok sa kanilang buhay subalit nagkamali siya. Nang mamatay ang panganay niyang kapatid, nag-iwan ito nang napakalaking utang dahilan upang malagay sa peligro ang buhay nila.Reigna had no choice but to accept her friend's offer, an offer where she needed to make a man happy and give him everything he wanted. Tinanggap ni Reigna ang alok sa pag-aakalang matatapos ang mga problemang dumadating sa buhay nila. Pero roon siya nagkakamali. Isang lalaki ang bumili sa kaniya ngunit taliwas ito sa inaakala niya. Hindi siya nito ginalaw. Hindi man lang nito hinawakan ang katawan niya na lubusan niyang ipinagtaka.However, it was too late for Reigna to realize that the man was keeping something from her—something that would make her regret her decision. The man, who seemed nice, kept a deep secret. That secret is—HE LOVES TO FVCK WOMEN!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Her Triplet Alphas

read
7.7M
bc

The Heartless Alpha

read
1.6M
bc

My Professor Is My Alpha Mate

read
494.1K
bc

The Guardian Wolf and her Alpha Mate

read
550.5K
bc

The Perfect Luna

read
4.1M
bc

The Billionaire CEO's Runaway Wife

read
637.3K
bc

Their Bullied and Broken Mate

read
486.8K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook