bc

Marrying The Womanizer Billionaire

book_age18+
2.4K
FOLLOW
9.0K
READ
possessive
arranged marriage
dominant
doctor
bxg
humorous
ambitious
office/work place
friendship
passionate
like
intro-logo
Blurb

Warning! Rated SPG. Suitable only for adult readers!

Angel or Angelica Federio was a hardworking policewoman and detective who was trying hard to fix her broken relationship with Adamson Clarkson. Pero tila nagkapira-piraso ang kaniyang puso nang matuklasang ikinasal na ito. Hindi siya papayag na maiwang luhaan.

At para pagtakpan ang kaniyang karupukan ay pumayag siya sa kasal na napagkasunduan ng kaniyang mga magulang at ng kasosyo sa negosyo--na may anak na ubod ng guwapo pero ubod din ng yabang. Si Wallace, ang lalaking naka-one-night stand niya sa isang bar sa Sicily.

Wallace was a certified womanizer, yet it wasn't bothering her anymore because there were more significant facts about him that suddenly broke their marriage. He's one of her targets, who belonged to the Black Horn Organization, one of the mafia groups they hunted in the underground market.

Ano ang pipiliin niya? Ang misyon o ang isinisigaw ng kaniyang puso?

chap-preview
Free preview
Chapter 1
UPANG malibang, si Angelica mismo ang tumulak papuntang Sicily para sa colaboration inivestigation. Priority nila ang pagtumbok sa mga mafia group na may negosyo umano sa Pilipinas. Ilang araw rin siyang walang gana sa trabaho matapos ang break up nila ng nobyong si Adamson. Inabot ng tatlong taon ang relasyon nila, napag-usapan na ang kasal ngunit biglang umayaw ang binata. Adamson was a lawyer, and she was a policewoman and newly appointed detective. “Detective, Mr. Gallano can’t meet you today. He has a hearing,” batid ng Italian agent na kasama niya. Dalawang oras siyang naghintay sa opisina ng prosecutor ‘tapos hindi pala siya sisiputin. Uminit lang ang ulo niya lalo’t nalipasan na siya ng gutom. Tumayo na siya at nagpaalam sa officer na naroon sa opisina. “So, when can I meet him again?” tanong niya kay Jalo, ang agent. “He didn’t tell me the details. You can revisit his office tomorrow.” She chuckled. “I’m wasting my time here. We need to go.” Pinagbuksan siya ni Jalo ng pinto sa driver side ng kotse nito. “Where we gonna go now, Detective?” tanong nito. Nagmamaneho na ito. “I want to eat. Can you recommend me the best Italian restaurant?” she said. “Sure. I have a friend who owned the famous bar and restaurant here.” “Good.” Si Jalo ay ang agent na pinadala ng Sicily task force agency sa Pilipinas upang makiisa sa kanilang imbestigasyon. Maraming inosenteng kababayan niya ang hinamak ng mga mafia group kaya nakipag-ugnayan ang gobyerno nila sa pinuno ng bansa. May private anti-syndicate group na katuwang nila upang mapigil ang pagdayo ng mga mafia sa Pilipinas. Alas tres na ng hapon sa oras doon. Gusto muna niyang gumala dahil maiinip lang siya kung babalik siya sa hotel. Gusto niya ang ambiance sa restaurant na pinagdalhan sa kaniya ni Jalo. The concept was old-fashion yet elegant. The food was great that worth the price. Binagalan niya ang pagsubo ng pagkain para pamatay oras. Malapit lang ang restaurant sa hotel na tinutuluyan niya kaya puwede siyang magbabad doon. Iniwan siya ni Jalo dahil may duty pa umano ito. Ipinakilala naman siya nito sa kaibigang owner ng restaurant. Pagkatapos kumain ay nag-order na siya ng cocktail. Habang lumilipas ang oras ay parami nang parami ang mga taong pumapasok sa restaurant. And the bar started to offer some activities for the newcomers. She enjoyed watching the flair bartender joggling and mixing the liquor inside the bottle. She stood up and went to the bar counter. Staying alone in the bar was odd to her, and she rarely went to this kind of place. It’s not her thing, though. But this time, she enjoyed it. Epekto na rin ng kabiguan niya kaya bigla niyang na-appreciate ang mga bagay na ayaw niyang gawin. Para sa kaniya, ang pagtambay sa bar at maglasing mag-isa ay para sa mga broken hearted na gustong makalimot pansamantala. Hindi niya namamalayan na patapang nang patapang ang naiinom niyang cocktail, hanggang sa pinatos na niya ang alak mula sa flair bartender. Ang alam niya’y mas malakas ang tama ng alak na dumaan sa joggling. “What do you call that drink?” paos na tanong niya sa bartender. “It’s an Italian Forbidden Lust cocktail,” anang bartender. Natawa siya sa pangalan ng inumin. “Give me some,” aniya. Inilapit niya ang kaniyang baso sa bartender. Sinalinan naman nito ang baso niya. Kaagad niya itong sinimsim nang diretso, walang hinga-hinga. Masarap ito, parang red wine na may konting pait. Ang bilis ng oras, gabi na kaagad. May mga tao nang nagsasayawan sa harapan niya. Paningin niya’y ang daming tao, doble na ang kaniyang paningin. Nag-aagaw ang antok at pagkahilo sa kaniyang sistema. Nang makapagbayad ay tumayo siya. Bawat taong madaanan niya ay kinakapitan niya sa braso para lang makausad. Malapit na siya sa pintuan nang mangatog ang kaniyang mga tuhod. Bago siya bumagsak sa sahig ay may mga kamay na sumalo sa kaniyang likod. Lalo siyang nahilo nang buhatin siya nito. “W-Who are you?” gumaralgal na tanong niya sa lalaking may buhat sa kaniya. Pilit niyang inaabot ang mukha nito pero wala siyang lakas upang maiangat ang kamay. “H-Hey! Who the hell are you?” ulit niya. “I’m Lucifer, my dear,” sagot nito sa baritonong tinig. Pinagluluko ba siya nito? Walang lakas na sinuntok niya ito sa dibdib pero nag-bounce lang ang kamay niya dahil sa tigas nito. “Where are we going, huh?” muli’y tanong niya. “We’re going to hell.” Napipikon na siya sa pilosopong ito. Mamaya ay ibinaba rin siya nito sa malambot na sofa. “Hey!” bulyaw niya sa lalaki. “Stay still. I’m the bar owner's friend, and he asked me to monitor the drunk guests. You should thank me for saving you from as*holes.” Aalis na sana ito pero piningil niya sa kanang braso. Napaupo ito sa kaniyang tabi. Habang tinititigan niya ito sa mukha ay nakikita niya si Adamson. And she assumed that her ex-boyfriend followed her to win her back. “Adam, thank you for coming here for me,” she said. “Oh, dear, I’m not Adam,” anang lalaki. “Please stop pretending. Promise, I will give you more time. I’m willing to give you what you want. I will marry you here, right now,” wala na sa wisyong wika niya. Inalipin na siya ng mabibigat na emosyon at hindi napigil ang paglaya ng kaniyang mga luha. Isa sa iniisip niyang dahilan bakit siya iniwan ni Adamson ay dahil sa kawalan niya ng oras dito. Gusto na siyang pakasalan ni Adamson, gustong magkaanak na sila. Pero lahat ng iyon ay hindi niya pinansin. Desperada na siya. Ibibigay niya ang kaniyang sarili rito at magpabuntis upang hindi na siya iwan. “Take me, Adam. I’m yours,” hibang niyang sabi. Walang abog na naghubad siya ng blouse. “F*ck! What are you doing?” bulalas ng lalaki. “I’m giving you my whole life,” aniya. “Holly cow! Not to me, lady! You’re insane!” Tatayo sana ang lalaki pero hinatak niya ito sa braso. Lalong luminaw sa paningin niya ang mukha ni Adamson. Natukso siyang siilin ito ng halik sa mga labi, todo bigay upang hindi siya nito matanggihan. And she succeeded. The guy kissed her back passionately, which instantly aroused her lust. Wala na siyang lakas ngunit tila nagkaroon ng sariling buhay ang kaniyang katawan. And the guy’s kiss went rough; even his hands moved aggressively, caressing every inch of her nakedness. His touch created a s*nsual heat spreading throughout her body, in every tiny part of her flesh and vein. She has never been tempted to have s*x with Adamson, but this time it deserves to pursue. But later on, her body told her that the guy kissing her was not the guy she thought. He’s different! Pero bago siya mahimasmasan ay nilunod na ng pagnanasa ang kaniyang buong sistema. Gusto niya ang nagaganap at ayaw nang matigil. Mariin siyang pumikit at tinamasa ang sarap ng bawat hagod ng maiinit na kamay ng lalaki sa kaniyang kahubaran. Ang halik nito ay dumantay na pababa sa kaniyang leeg--tumigil sa mayayaman niyang dibdib. Napasinghap siya nang sakupin ng mainit nitong bibig ang butil ng kaniyang dibdib. It felt deliriously good, and the tickling sensation started to explore deeper into her innermost. It gave her an incredible pre-cum. Her body begged for more! Tila ramdam ng kaniyang kaniig ang pangangailangan ng kaniyang katawan. Binilisan nito ang paglasap sa bawat parte ng katawanniya, hanggang sa tumigil ang bibig nito sa pagitan ng kaniyang mga hita. “Uhh….” Lumaya ang malalamyos niyang halinghing nang himurin ng panlasa nito ang kaniyang kaselanan. Lalo lamang siya nitong nilasing sa kaligayahan. Kung anu-anong salita ang nabibigkas niya dahil sa nakaliliyong sarap. The guy’s tongue toyed on her clit, while his two digits explored inside her tiny, innocent slit. “F*ck! I didn’t feel this kind of l*st in my entire life!” The guy murmured against her wet core. Mamaya pa ay tumayo na ito at naghubad, pumuwesto sa paanan niya. Malinaw pa sa paningin niya ang paligid, pero hindi na niya kontolado ang kaniyang utak. Inaalipin siya ng kamunduhan sa mga sandaling iyon. “Sorry, I can’t stop it. I’ll take you,” the guy said huskily. Iginiya siya nito padapa sa sofa habang nasa likuran niya ito. Lumuhod naman siya habang nakahimlay ang ulo sa malambot na sofa. Hinaplos nito ang kaniyang kaangkinang naglalawa na sa kahandaan. Aware siya sa nangyayari, pero hindi sa parating na sakuna. “Aw! Sh*t!” malakas niyang sigaw. Bigla ba namang may bumaong malaking sandata sa kaniyang maliit na laguran! “Damn! What am I doing? You’re f*cking tight for my c*ck!” angal ng lalaki. Ininda niya ang sakit pero wala siyang planong patigilin ang lalaki. Bumara ang dambuhalang alaga nito sa berhin niyang kaselanan. Nagpatuloy pa rin ito kahit halos hindi na makausad. Nakalimutan niya na wala siya sa Pilipinas. Italian malamang ang lalaking ito. Hindi rin nagtagal ay naipasok nito ang halos buong sandata. Naibsan din ang kirot nang simulan nitong ulusin ang kargada at sinabayan ng panaka-nakang halik sa kaniyang leeg. Dumapo rin ang mga kamay nito sa kaniyang dibdib at banayad na minasa. Nakatulong iyon upang mamatay ang kirot. The pleasure instantly replaced the pain. They kept going until they both enjoyed the moment. Hindi na maalala ni Angelica kung ilang beses siyang hinatid ng katalik sa tugatog. Kusang natuto ang katawan niya kung paano gumanti sa romansa ng lalaki. “I’M Wallace. Don’t forget this name, the guy who claimed your innocence.” Umukilkil sa kukoti ni Angelica ang sinabi ng lalaking nakaniig niya sa isang bar sa Sicily. That night ruined everything. She had lost her self-respect and professionalism that night, and it was the worst mistake she had ever made that she would regret forever. It’s been one week since she left Sicily. Pagbalik nga niya ng Pilipinas ay halos magkapira-piraso ang puso niya sa balitang nadatnan. Ikinasal na umano si Adamson! “Forget that guy, Angel. He doesn’t deserve you,” her mother said. They have a family dinner with the Mancini family. The Mancini family was one of her parents’ business partners. Naroon na naman ang mga ito upang ituloy ang agreement about marriage na ilang ulit niyang tinanggihan. Darating din daw ang Italian na asawa ni Mrs. Mancini, na isang bilyonaryong businessman sa Rome Italy. Kasama na nito ang anak na pakakasalan umano niya. Gusto niyang magpakawala ng isang milyong bala sa firing range upang maibsan ang kaniyang pagdadalamhati. Hindi matanggap ng sistema niya na ikinasal na ang pinakamamahal niyang lalaki. Adamson was her worst weakness. Ang tapang niya sa trabaho pero pagdating sa lalaki, napakarupok niya. “I’m not insane to marry a guy I never meet!” protesta niya sa harap ng bisita. “Angel! Would you please calm down? We already talked about this, right?” sita ng kaniyang ina. “Mom, you know what I want. I hate business!” giit niya. “Yes, I know, but the point is, you’re our only heir. We can’t trust anyone to manage the company once we retire. You need a wise man who is good at business. And Mrs. Mancini’s son was good at it.” Tumingin siya sa mga bisita. Mukha namang mababait ang mga ito. Kilala niya si Mrs. Mancini. Ninang niya ito at pinay kaya panatag siya. Ang problema, ni pangalan ng anak nito ay hindi niya alam. “Naintindihan kita, Angel. Wrong timing ang pagpunta namin dito dahil broken hearted ka pala. Pero sana’y huwag mong mamasamain. Wala kaming masamang intensiyon,” ani Mrs. Mancini. Naroon din ang parents ng ginang at mukhang mga nagmamakaawa sa kaniya. Nang maisip na naman niya si Adamson ay sumidhi ang kirot sa kaniyang puso. Pero ang sakit na iyon ang nag-udyok sa kaniya na tanggapin ang kasunduan. Alang-alang na rin sa parents niya. Mahina na ang katawan ng daddy niya matapos maoperahan sa puso. Hindi rin ganoon katalino sa business ang mommy niya. Magsasalita na sana siya ngunit biglang dumating ang asawa ni Mrs. Mancini. Unang beses niya itong nakita. May edad na ito pero guwapo pa rin, matangkad, matikas. “Where’s your son, Orgio?” tanong ng daddy niya sa Italiano. “He’s coming. He just parked the car properly,” tugon ng ginoo. Umupo ito sa tabi ni Mrs. Mancini. “He’s here,” sabi naman ni Mrs. Mancini. Lumingon lahat sa entrada ng dining room. Wala pa ma’y naghuramentado na ang puso ni Angelica. She didn’t expect too much from the guy she was going to marry with. Lumingon din siya sa parating na bisita, to her husband to be. Subalit tila binuhusan siya ng malamig na tubig sa nakita. Napakapit siya sa labi ng mesa nang masilayan ang mukha ng mapapangasawa niya. “N-No way!” she uttered. Ngali-ngali niyang sampalin ang sariling pisngi baka sakaling nasa isang bangungot lang siya. Kailangan niyang magising!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

The Ballerina's Downfall

read
56.3K
bc

Sweetest Lie

read
12.3K
bc

AKIN KA LANG (Complete Story)

read
377.8K
bc

Take Me Back

read
59.5K
bc

Happy Ever After

read
11.1K
bc

Sweet Seduction

read
254.0K
bc

The Father of my Child- (The Montreal's Bastard)

read
85.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook