Bola 27 (1/2)

1108 Words

LINGGO gaganapin ang laban ng Canubing 1 Panthers at ng Bucayao Waters. Siguradong dadagsain ito, dahil walang pasok at trabaho ang karamihan sa mga taga-Calapan. Isa pa, gaganapin ang laro nang maaga sa ganap na alas-otso ng umaga. Ngunit bago ganapin ang larong ito ay makikilala muna ni Ricky Mendez ang isang babaeng bigla na lamang siyang gagambalain sa hindi niya inaasahang pagkakataon.   Unang pagkikita nila ay nang mabangga niya ito nang siya ay lumabas sa court na malapit sa kanila.   Napasubsob ang mukha niya sa dibdib nito nang sinubukan niyang itayo ito.   At sa gitna ng malakas na ulan, kakatukin sila nito at bigla na lamang itong bumulagta sa harapan ng kanilang bahay nang gabi na iyon, nang gabing iyon.   “Miss okay ka lang ba?” Ito ang mga salitang narinig ni Vanessa

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD