Guardian Mikael

Guardian Mikael

book_age12+
136
FOLLOW
204
READ
dark
warrior
comedy
heavy
straight
werewolves
male lead
magical world
supernatural
like

Rise from the Ashes: King from Nobody Contest

Hirap si Mikael na makita si Lexi sa piling ni Duncan, pero masaya na rin siya dahil nakikita niyang masaya ang babaeng pinakamamahal niya. Inililihim niya sa kaibuturan ng kaniyang puso ang damdamin para sa tinatangi.

Subalit hindi niya maitatanggi na nasasaktan siya sa tuwing nakikita niya ang dalawa na magkasama. Sinapo ni Mikael ang naninikip na dibdib. Tumalikod siya at tumakbo palayo sa palasyo ni Duncan. Nakarating siya sa liblib na bahagi ng kagubatan ng Spirit World at nagbukas ng portal patungo sa mundo ng mga tao subalit hindi pa siya nakatatawid ay napaluhod siya sa damuhan habang hawak ang parang sasabog sa sakit ang dibdib niya.

"Ahh!" sigaw ni Mikael na umalingawngaw sa kagubatan.

Dreame-Editor's pick

My Vampire Mafia Husband (Chase&Hide) FILIPINO

My Vampire Mafia Husband (Chase&Hide) FILIPINO

eye
50.0K
The Hidden God

The Hidden God

eye
22.6K
Luminous Academy: The Intellectual

Luminous Academy: The Intellectual

eye
15.2K
LEGERDEMAIN ACADEMY: MAJESTIC FLAIR

LEGERDEMAIN ACADEMY: MAJESTIC FLAIR

eye
3.4K
The Long Lost Powerful Princess

The Long Lost Powerful Princess

eye
58.8K
The Perverted Vampire

The Perverted Vampire

eye
10.3K

Selected New Books

In the vast book library of Dreame, many promising new books are yet to be discovered and read. The books here all boast neat storylines and regular updates. Now, go and explore those hidden gems.

;