Share:

Strawberries & Champagne

Jasmine Esperanza Romance

7150 reads

“You’re a thief, Anj. You stole my sperm.”Single mom by choice. Iyan si Angelique Dela Serna. After so many failed relationships at idagdag pa ang hindi niya magandang karanasan sa sarili niyang ama, nagdesisyon siyang maging isang single mom. Naniniwala siyang puwede pa rin naman siyang magkaroon ng sariling pamilya dahil doon.
Naisip niyang mag-undergo ng artificial emination. Pero nakasilip siya ng pagkakataon sa ibang paraan nang may hinging pabor sa kanya ang best friend niyang si Chris. Pumayag siya na maging fake fiancee nito dahil may lihim din siyang interes dito--- ang magpabuntis dito.
Nagbuntis naman siya. At sa lumipas na limang taon ay napanindigan niyang palabasin sa lahat na ang anak niya ay produkto ng artificial emination. Na siya lang ang nag-iisang magulang nito.
But Chris was back. Mula sa matagal na pamamalagi nito sa ibang bansa ay bumalik ito. At gusto siyang pakasalan nito para daw magkaroon ng ama ang anak niya.
No! Hindi siya papayag!


Unfold

Tags: escape while being pregnantpregnantmanipulativesensitiveneighborbosssingle motherdramasweetbetrayal
Latest Updated
Part 20 - ENDING
Comment