TERRA INCOGNITA by Azalea Alvez - online books | Dreame
Share:

TERRA INCOGNITA

Azalea Alvez Fantasy

1320 reads

Hindi akalain ng enty-one years old na si Jewel Sta. Maria na ang isang simpleng pamamasyal kasama ang mga kaibigan ang magdadala sa kanya sa mahiwagang daigdig ng mga engkantong pula, ang Terra Incognita. At sa kamangha-manghang mundo na iyon ng mga Piritay ay matutuklasan niya ang isang nakapangingilabot na lihim ng kanyang pagkatao.

Bilang pripe ng kanilang angkan, tungkulin ni Azrael na potektahan ang Terra Incognita mula sa kamay ng mortal nilang kaaway, ang mga Dalaketnon. Ngunit kailangan niyang mamili, kung alin o sino ang kanyang sasagipin, ang minamahal ba niyang si Jewel o ang kanilang kaharian? Isa lamang sa kanila ang kailangang igtas…

In a land of superstitions and mysticism, and in the midst of a clash beeen good and evil, can love be possible beeen o hearts from different worlds?

Credit to the Owner of the Photo: Deo Ezar of Unsplash

Unfold

Tags: fatedprincestudentdrama
Latest Updated
Azrael and Jewel (Final Chapter)
Comment