Share:

HOWLING FOR LOVE SERIES 5: STANLEY WILSON

CallmeAngge Vampire/Werewolf

153 reads

Stanley Wilson, ang unico hijo nina Senneth Stonex-Wilson at Gil Wilson. Nakilala si Stanley sa larangan ng pagtataguyod ng sarili niyang paaralan para sa mga batang walang sapat na pinansyal para makapag-aral.

Mayroon din siya pinatatakbong library. Ang pag-aari ng kanya Mama Senneth. Doon siya makikita sa likod ng naglalakihang bookshelves sa pinakadulo  ng mga ito kapiling ang siyam na pusa na pulos kulay puti.

He loves peaceful place at sa pinakadulo ng library na iyun natagpuan. Ayaw niya sa lahat ang naaabala.

Isang araw naistorbo siya dahil sa isang babae na hindi ata alam na nasa library ito at wala sa palengke.

Ito na kaya ang babaeng itinakda sa kanya o manggugulo lang sa buhay niya?

He's Stanley Wilson, nagsasaad na ang katahimikan ay ang kanyang kaligayahan.

Unfold

Tags: WerewolfAlphaDarkPowerfulOmegaTwilightBxG
Latest Updated
FINAL CHAPTER

Isang paraiso ang lugar na kinaroroonan niya. Ang huling destinasyon na pinuntahan nila ni Stanley.

Ang sagradong-gubat,na ayon sa kasintahan ay tirahan ng magkakapatid na Stonex. Tirahan ng Mama Senneth nila.

Parang nasa ibang dimensyon lang sila at sila ni Stanley ay parang sina Eba at Adan. Natawa na lang siya sa naisip na ……

Comment