Share:

Kaluluwang Ligaw (Tagalog)

Author Ajeomma Paranormal

12 reads

Isang pampublikong bus ang bumabaybay sa makitid na kalsada ng Kennon Road papanhik ng Baguio. Marami sa mga pasaherong sakay ay pansamantalang nakaidlip habang ang iba naman ay nalilibang sa pagtanaw sa magagandang tanawing nadaraanan.

Papaliko na ang bus nang matuklasan ng driver na hindi gumagana ang tinatapakang preno. Nagtilian ang mga pasahero nang walang ano-ano’y tumagilid ang sinasakyan nila.

Nagitla si Milagros, bahagyang naibuka ang bibig subalit walang nanulas ni katiting na tinig. Nasaksihan ng kanyang dalawang mata ang pagbulusok nila sa matarik na bangin.

Hanggang sa makita niya ang sarili... nakahandusay at duguan.

Patay na ba siya? Sino ang lalaking biglang sumulpot mula sa nakasisilaw na liwanag? May butas ang magkabila nitong palad!Unfold

Tags: SpiritualReligionKarma/DestinyGhostSecond ChancePowerfulSingle MotherDramaTragedyTwisted
Latest Updated

Pagsisisi at Panangis

HINDI siya makapaniwala sa nasasaksihan.

"Oh, Diyos ko! Ang pamangkin ko!" hilakbot na sabi ng tiyahin niya.

Umiiyak ito habang hinihimas ang mga binti niya. Pilit niyang binabasa ang katotohanan sa pagluha nito. Sinisikap na malaman kung tototo sa kalooban ang pagdadalamhati dahil sa sinapit……

Comment