Share:

Kaluluwang Ligaw (Tagalog)

Author Ajeomma Paranormal

108 reads

Isang pampublikong bus ang bumabaybay sa makitid na kalsada ng Kennon Road papanhik ng Baguio. Marami sa mga pasaherong sakay ay pansamantalang nakaidlip habang ang iba naman ay nalilibang sa pagtanaw sa magagandang tanawing nadaraanan.

Papaliko na ang bus nang matuklasan ng driver na hindi gumagana ang tinatapakang preno. Nagtilian ang mga pasahero nang walang ano-ano’y tumagilid ang sinasakyan nila.

Nagitla si Milagros, bahagyang naibuka ang bibig subalit walang nanulas ni katiting na tinig. Nasaksihan ng kanyang dalawang mata ang pagbulusok nila sa matarik na bangin.

Hanggang sa makita niya ang sarili... nakahandusay at duguan.

Patay na ba siya? Sino ang lalaking biglang sumulpot mula sa nakasisilaw na liwanag? May butas ang magkabila nitong palad!Unfold

Tags: SpiritualReligionKarma/DestinyGhostSecond ChancePowerfulSingle MotherDramaTragedyTwistedFilipino
Latest Updated

Sambahin ang Ngalan mo

MARAHAN niyang ipinilig ang ulo. Humakbang siya nang dahan-dahan, tila binibilang, palayo sa katapat ng kanyang silid. Nang maparaan siya sa isa pang silid ay eksakto namang papalabas ang isang lalaki at babae na hula niya ay mag-asawa. Nakangiti ang mga ito at nagbibiruan. Tulak ng lalaki ang silyang de gulon……

Comment