Story By MisaCrayola
author-avatar

MisaCrayola

ABOUTquote
✓Licensed Professional Teacher ✓Published Author ✓BL Writer ✓Romance Writer ( Trying Hard ) ✓Fantasy Writer
bc
The President's Lover ( BL )
Updated at Feb 26, 2023, 07:31
LGBT Si Aryan ay mula sa isang mahirap na pamilya. Parehong prostitute ang magulang niya kaya ang tingin ng iba ay ganoon din ang kauuwian niya. Pero nagsumikap siyang mag-aral kaya maging ang magulang niya ay gusto ring bigyan siya nang mas matinong magulang, nagtinda ang mga ito ng prutas. Mataas ang pangarap ni Aryan, gusto niyang maging isang artista kung papalarin dahil magaling siyang kumanta at sumayaw maging umarte na rin. Nagkaroon siya nang pagkakataong maging artista nang mag-audition niya at makapasa. Nagulat lamang siya dahil gusto siyang i-meet ni Alejandro Vasquez, ang guwapong presidente ng ACE Entertainment. Kinakabahan siya't nagpapawis nang malamig nang makita ito at mapansing imbis na isang formal meeting ay tila iyon isang expensive date. Mas ikinagulat niya nang alukin siya nito ng sasakyan, pera, condo unit, at kahit ano pang gusto niya. Gusto nitong maging 'lover' siya nito, to think na pamilyado itong tao at may anak na kambal. Tinanggihan niya ito, akala niya'y maalis siya bilang trainee ng ACE Entertainment pero hindi. Hanggang sa maaksidente ang magulang niya, kinakailangan niya nang malaking halaga at ang offer ng ninang niya na siyang bugaw ng mga magulang ay ilalapit siya nito sa iba't ibang mayayamang tao. Doon niya naisip na tanggapin ang offer ni Alejandro Vasquez kesa magpasalin-salin sa kamay ng iba't ibang tao. Bahala na ang karma sa kanya, higit niyang gustong mabuhay ang magulang kaya lulunukin niya ang Pride at Konsensiya.
like
bc
BAD AT LOVE ( PUBLISHED UNDER PRIDELIT)
Updated at Jul 23, 2022, 07:54
Gusto lang naman ni Blue nang kaibigan dahil mula grade four ay home school lang siya. Nang mapagbigyan siyang makapasok na sa eskuwelahan at makatagpo ng kaibigan ay sobrang saya niya. Wala siyang pakialam kung may bisyo ang mga ito, kaibigan niya ang mga ito kaya dapat niyang tanggapin kung ano at sino ang mga ito... Pero ang pagkakaibigan na iyon ay nagtapos nang tangka siyang pagsamantalahan ng mga itinuturing na kaibigan. Sa pagtakas sa mga inaakalang kaibigan, nakilala niya ang isang lalaking hinold-up naman siya. Sa takot na pagsamantalahan din nito ay tumakbo siya at iniwanan sa lalaki ang mga kagamitan. Hindi niya akalain na magkikita uli sila, at ililigtas siya nito sa kapahamakan. Ang barumbadong lalaking ito ang iniisip niyang magiging bago niyang kaibigan pero kaibigan nga kaya ang natagpuan nila sa isa't isa?
like
bc
The Hired Mistress for Her Husband
Updated at Jul 5, 2022, 20:22
Achievements? Marami niyan si Samantha pagdating sa kanyang pag-aaral. Ngayon na matatapos na siya ng kolehiyo at kinakailangan niya ng malaking halaga ay lumapit siyang muli sa dating nagpapaaral sa kanya na si Mrs. Soledad Garcia. Pinaaaral siya nito noong nasa elementary siya hanggang highschool, isa siya masuwerteng nabigyan noon ng scholarship ng mall na pag-aari nito. Alam niyang sa daan-daang estudyanteng pinag-aral nito'y hindi na siya nito maaalala pero kailangan niyang maglakas loob. Pinaunlakan nito ang pakikipagkita sa kanya, at sa kung anong dahilan ay gusto nito ng pribadong usapan. Sa kanilang pag-uusap ay marami itong tanong na personal at hindi tungkol sa kanyang pag-aaral. Sa ikalawang pagkikita nila'y may iniaalok ito sa kanyang napakahirap tanggihan, aminado si Samantha na gustong-gusto niyang yumaman nang mabilisan, nasilaw siya sa pera, at mga pangako nito pero ang kapalit ay maging mistress siya ng asawa nito na siyang company C.E.O. ng isang Steel Fabrication na si Mr. Damian Garcia, hindi na masama, sa edad nitong almost fourty ay sobrang guwapo pa rin nito at ganda ng katawan, mahilig rin siya sa mga babasahin sa pocketbook, at isa ito sa katuparan ng mga hitsurang kanyang pinapangarap kahit pa nga twenty years ang pagitan ng edad nila. Pero ano nga bang rason ni Mrs. Garcia para gawin iyong lahat?
like
bc
The Alpha Who Broke The Rule
Updated at May 3, 2022, 09:17
Vander is a strong Alpha, no one disobeyed him because he is ruthless. In his rule, everyone will be punished if they break their old and new laws. One of his new laws is the death of his pack member if they love someone from another race or outside the pack organization. The reason behind this law is they wanted a true blooded pack member that will follow the rule of the organization, a true blood will never betray their blood family as what they believe in. But what if Vander meant to disobey his own rules? Because he fell in love with a Goddess of beauty that he saw bathing on the river? This beauty can light up another war between Vampires and Werewolves. Is he willing to take the risk? Or will he stick to his rule?
like
bc
The Fake Billionaire's Daughter (Tagalog)
Updated at Apr 30, 2022, 16:37
Pinanindigan ni Tammy ang kasinungalingan na anak siya ng Bilyonaryo sa Villa Del Rosario. Pero ang totoo, ang lolo niya ay taga-alaga lamang ng kabayo sa rancho ng Villa Del Rosario at sinuwerte lamang siya na ang apelyido niya ay kahawig niyon 'Del Rosario' siya. Hindi rin iisipin na nagsisinungaling siya dahil medyo maluho siya simula nang makapag-abroad ang ina, maganda rin ang kanyang kutis at may kagandahan din namang taglay. Si Benjamin, highschool pa lamang ay nagpapalipad-hangin lang sa kanya ito, gusto raw siya nito pero number one din naman na nagbibigay nang matinding iritasyon sa kanya. Ito ang anak ng Bilyonaryo, apo ng may-ari ng rancho ng Villa Del Rosario at kumikilos naman itong tila anak ng magsasaka sa lugar dahil sa pagiging simple nito at down to earth. Nang mag-aral siya sa maynila nagsimula ang pagiging 'Fake Billionaire's Daughter' niya. Hanggang kolehiyo dala-dala niya iyon at alam ng mga kaibigan niya. Pero nang dumating si Benjamin uli sa buhay niya, ang lahat ng pinanindigan niyang kasinungalingan guguho dahil kilalang-kilala nito kung sino siya. At inagaw niya lamang ang mga tungkol dito para magpasikat sa ibang mga kaklase. Nagkasundo sila para hindi siya nito ibuko sa mga kaibigan. Pero paano niya ngayon ito tatakasan? Kung mukhang madadagit pa ng kanyang most hated ang puso niya! Ang masama pa nito, mukhang ang lalaki ay hindi na siya gusto pa.
like
bc
The Black Zodiac Series 1: THE MAELSTROM (VIRGO)
Updated at Jan 8, 2022, 13:42
Ibinenta si Romance ng mga Mafia sa isang isla kung saan ginagawa silang masunuring alipin at babaeng pang-aliw na mataas ang kalidad. Nang umedad siya nang dalawampu ay panahon na para ibenta siya sa isang underworld bidding. Ang gusto ni Romance ay makahanap nang lalaking magliligtas sa iba pa niyang mga kasama kahit pa nga ang dating niya ay sakripisyo na. Pero ang nakakuha sa kanya ay isa raw walang-awang tao dahil ito ay miyembro nang Black Zodiac sa Underworld. Napakayaman daw nito at kahit ang mga Mafia Lord ay kinatatakutan ang lahat ng miyembro niyon. Pakiramdam ni Romance ganoong klase ng kayaman ang kailangan niya para mailigtas ang mga kasama. Wala na siyang pakialam kung baliw ang lalaking iyon katulad nang sinasabi rito, ang mahalaga sa kanya ay makuha ito sa kahit na anong paraan at maipasira ang lugar na sumira sa kanilang mga buhay. Pero bakit ang lalaking iyon ang hinihingi sa kanya ay 'PANAGINIP?' pero nalaman niya rin ang dahilan, dahil ito pala ay may Aphantasia. Kung magagawa niyang mapanaginipan siya nito o maalala man lamang nito ang mukha niya sa pagpikit nito, ibibigay nito ang isang kahilingan niya. Iyon lamang, bakit imbis na ito yata ang managinip ay siya ang hindi makatulog sa tindi nang iniwanan nitong marka at pag-aari na ipinakilala sa kanyang katawan?
like
bc
MY DEVIL CRUSH 2(TAGALOG)
Updated at Dec 30, 2021, 12:45
(TAGALOG NOVEL) After different battles, painful scenarios, satisfying s*x, positive and negative come out, YUKI thought that everything that happens is proof that they will be forever in each other because no one could understand Claude better than her. But the world is so unfair, Claude repeated the negative process, leaving his band and join another band that’s making him worst and more vicious. Yuki is still trying to regain their relationship, pull Claude to another chance, but he refused. And the hurtful part is GZ needs to take a break. It was heartbreaking because it is not just a ‘band’ GZ members are his friends before they became famous! How could Claude leave his friends?!
like
bc
Replacement For the Yakuza Boss Mistress
Updated at Dec 16, 2021, 12:00
Althea’s sister Akiko is the one that her parents promised to gift to a group of Yakuza in exchange for the help and money that the unknown face boss is given. Her sister is ten years old during that time, that’s why the Yakuza Boss said that he'll come and meet her sister when she’s already in the legal age. Her sister turns twenty-two last week. The Yakuza member called her parents that the boss is now ready to claim the gift from twelve years ago. Her parents let her sister escape but also afraid that what they did will make the Yakuza mad and the boss will order to kill their family, and the worst is they will be tortured to death. Her parents decided to offer her instead. Her parents are confident that the boss forgets the face of a ten-year-old girl in the photo. Althea is the least type of her parents, she’s shy, average, and doesn’t act like how her sister did. Her sister is beautiful, confident, talented, and smart. Her parents are always proud of her sister but have never been to her. Her mother say to her face that her sister deserves freedom while being an introvert she deserves to be jailed with a man that might also kill her. Althea being a good and loving daughter and sister accepted the idea of her parents because even if her family is making fun of her sometimes, or ridiculed her most of the time, she loves her parents and her big sister, and for her, that is worth more than her life. She’s afraid to meet a ‘Father’ or the ‘Boss’ that the Yakuza is calling, it felt like she’s about to be a bed warmer of a sixty years old man. Everyone calls that person ‘Oyabun’ but a sixty-year-old man she expected is a thirty years old handsome Japanese man with a scary look. He has a lot of tattoos and his voice is somewhat scary for her.
like
bc
THE LAST PUREBLOOD VAMPIRE
Updated at Nov 30, 2021, 20:00
THE LAST PUREBLOOD VAMPIRE Isinumpa ng lola ni Moonshine ang pamilya ng Pureblood Vampire na si Drifher Draven. Dahil sa sumpa, lahat ng kapatid ni Drifher ay namatay na. Pero hindi hahayaan ni Drifher na mangyari sa kanya ang nangyari sa mga kapatid lalo pa at siya na lang ang huling Pureblood. Nagsimula si Drifher na lapitan si Moonshine. Kailangan niya itong patayin ng birhen ito bago ang ikadalawampu’t isang taon niya dahil kung hindi ay matutulad siya sa mga kapatid na namatay sa ganoong edad. Pero sa huli sino nga ba ang matimbang? Ang sarili niyang buhay at ang pagiging natitira sa lahi ng mga Pureblood Vampire o ang babaeng nagmamahal sa kanya at handang magbuwis ng buhay manatili lang siyang buhay? MisaCrayola
like
bc
Someone Else's Bride
Updated at Oct 8, 2021, 17:55
Angela runs away from her wedding even though she loves her boyfriend. It felt like it’s a wrong decision to marry someone who’s in love with someone else. Angela thought that she needs to step down to let Emil and his true love continue their relationship. She takes all the blame. It was hurtful to let her lover go, but it is like a pinch of salt in the wound that her family never understands why she needs to let go because they care more about the embarrassment she brought in their family. Angela knows that it must be a wrong decision but knowing that Emil is now happy with the woman he loves, she realized that she's right to let him go. But when Emil announced that he’s about to get married, it hurts her so much. She drunk alcohol for the first time with Tristan, it is the only available person she could run to. But being too drunk in a private place with a man is a wrong decision. Tristan took her virginity and impregnated her. Her family will surely never forgive her with the second embarrassment she’s about to bring on their home because she’s pregnant with a man that’s not even her boyfriend. Tristan did not intentionally bed Angela, they are both drank. But knowing it’s his chance to marry her, he thinks that it's a blessing in disguise to ask Angela's hand for marriage.
like
bc
MY DEVIL CRUSH
Updated at Sep 24, 2021, 22:54
Sobrang idolo ni Yuki si Claude at ang banda nitong GZ. Kilala ang banda nito sa maraming bansa at napakabihirang pagkakataon para palampasin ang makadalo sa concert nito. Bilang babaeng poorita at ganda lang ang mayroon, pakiramdam niya'y magiging team bahay at team iyak at asa lang siya sa photo ni bes. Pero pinalad siyang makatanggap ng offer na maging muchacha ng pinsan! Isang unknown person daw at ikatutuwa naman niya ang maging personal muchacha nito! Alam niyang may taglay siyang landi kaya naman iniisip niyang baka guwapo ito pero medyo nakakapagtaka ang malaking offer na sahod niya for one month! Iyong tumataginting na salaping makakapagpanood sa kanya ng concert ni Claude! Natatakot siya na baka maging drug dealer siya o mang-aaliw pala ang kalabasan! Pero nagtiwala na lang siya sa kanyang pinsan na hindi nito ipapahamak! Pero tama ito na ikatutuwa niya ang maging muchacha baka pati ang halikan ang daanan nito ay gawin niya dahil mismong si Papa Claude 'yon! Pero teka, bakit parang Real Deal Devil ito?! At mukhang may kakaiba rito...
like
bc
The Richman's Spoiled Daughter
Updated at Sep 1, 2021, 03:57
Bodyguard ni Chanel si Emil. Kabaligtaran niya masyado ang lalaki kaya masyado siyang na-curious dito. Siya 'yong babaeng marami ng karanasan sa iba't ibang lalaki. Samantalang si Emil, virgin na lalaki, masungit, at istrikto pero maalaga ito. Dahil ayaw patulan ni Emil ang mga pang-aakit niya, dinali niya 'to sa pagpapainom ng aphrodisiac na hinalo niya sa inumin nito. May nangyari sa kanila at hindi sapat sa kanya ang one night stand. Inaakit niya pa rin si Emil dahil ang karanasan dito ay kakaiba at hinahanap-hanap niya. Iyon lang, bakit kahit hindi sa kama masaya siya rito? Bakit kahit makita, maamoy, o mayakap lamang 'to sapat na? Bakit gano'n? Ginugulo nito ang magulo niya ng isipan!
like
bc
The Dark Emperor is My Husband
Updated at Jun 30, 2021, 08:15
Sa panahon na kinabibilangan ni Siana uso ang pakikipagkasundo kahit pa sa panahon na isilang pa lamang ang babae. Ang kasunduan at pagpapakasal niya ay nangyari noong walong taong gulang siya sa Emperador ng Imperyo na hindi na niya maalala ang hitsura. Nang ikasal sila ay bumalik na rin siya sa kanilang palasyo para doon punuin ang panahon niya hanggang sa pagdadalaga. Sa buong panahon na ‘yon hindi dumalaw ang Emperador sa kanya kaya naging katatawanan siya bilang asawa nito. Hanggang makatanggap siya ng liham bago ang araw ng ikalabing-walong taong gulang niya at isa ‘yong imbitasyon mula sa emperador! Abot-abot ang takot niya dahil kilala itong malupit at mapagparusa! Maging ang mukha ng emperador ay nakatago sa isang maskara kaya iniiisip niyang kasing sama ng ugali nito ang hitsura. Pero nang makaharap niya ang emperador, halos malunod siya sa ganda ng magkaibang kulay ng mga mata nito, at ang hitsura nito na sa kanya lang ipinakita ay napakaguwapo! Mabilis nakuha ng emperador ang puso niya’t tiwala dahil sa aksiyon at pananalita nito. Pero hindi akalain ni Siana na ang magandang pagsasama nilang binubuo ay mababalot nang higit na hiwaga. Dahil ang emperador pala ay hindi nilalang ng New World kung hindi ng Underworld. Isa ‘tong impostor na emperador at hindi siyang dapat magmay-ari ng trono ng Griffin. At kahit kailan ang kanilang buhay ay hindi maaaring magsanga dahil sa mula pala sila sa magkalabang lahi at siya bilang reinkarnasyon mula sa lahi ng mga araw ay hindi maaaring umibig sa katulad nitong mula sa lahi na nagtatakdang sumira at gumunaw sa New World. Pero sa pagkawala nito, kahit mahina’t walang kakayahan ang tingin niya sa sarili, susuungin niya ang Underworld makita lang uli ang asawa kahit pa sa anong konsekwensiya!
like
bc
MY VAMPIRE PRINCE
Updated at Jun 27, 2021, 08:29
AFFINITY INFINITY Shina Fujiwara Isang Half-Japanese na nag transfer sa isang eskuwelahan na hindi siya aware na may mga Vampires. Hahanapin niya ang lalaking nakilala lang sa panaginip. Pakiramdam niya ito ang ‘Destiny’ niya at kahit ano gagawin niya makapasok lang sa kanyang dream school to meet her prince charming! Ang Prince Charming na tinutukoy niya ay si Raven Nightray—isang night class student at isang Vampire—distant and cold at stand-out ang kaguwapuhan. Siya rin ang makakatuklas sa lihim ng Night Class. Pero bukod pala sa mga Vampire, ang kanyang Prince Charming ay may kakaiba rin itong tipo sa dugo. Mas atraktibo kay Raven kapag may galit na tao sa paligid nito kaya maaari itong maging uncontrollable once na may taong nagpapakita ng labis na galit—but without that kind of person, kaya ni Raven maging pangkaraniwang tao kumilos kompara sa ibang mga bampira. Ang mga may galit na kinakagat ni Raven ay nalilimot ang galit nito sa isang tao maging ang alaala kung bakit nga ba ito nagalit—it’s somehow good. Pero may darating na babaeng may katulad ni Raven, at ang blood link na gusto nito ay ‘Love’ kaya kailangan niya itong layuan dahil oras na makagat siya nito, maaaring ang pag-ibig niya kay Raven, maging ang tungkol dito ay makalimutan niya at hindi niya ‘yon gugustuhing mangyari!
like
bc
RAISED BY WOLVES
Updated at Jun 16, 2021, 12:16
Sa kagubatan natagpuan ni Lyra si Crescent, limang taong gulang lamang siya ng makita ang anghel na may pilak na buhok. Pakiramdam niya ligtas na siya sa masasamang bampirang humahabol sa kanya. Hindi niya alam na higit pa pa lang demonyo ang lalaking may pilak na buhok kesa sa inaakala niyang masasamang mga bampira. Pero paano nga ba niya ‘yon malalaman kung ito mismo, inililihim sa kanya ang sariling katauhan? At simula pagkabata, tumibok ang puso niya para rito. Kaya nga, higit niyang piniling maging tagasilbi nito kesa maging anak nito na unang plano ng lalaki. Gusto niyang sa kanyang pagdadalaga, makita rin siya nito hindi bilang anak o kapatid kundi bilang isang babaeng puwedeng mahalin.
like
bc
PUREBLOOD SERIES 2: MOONLIGHT'S DARKSIDE
Updated at Mar 28, 2021, 16:05
Darkside of Every Vampire (Moonlight Story) Rain Moonlight Draven, (Daughter of Moonshine and Drifher Draven of the LAST PURE BLOOD VAMPIRE) Pure blood Vampire Princess. Anak ng isang Pure Blood Vampire at isang tao na si Drifher at Moonshine. Spoiled Brat. Can control the elements of Fire and Water. Looks like a Goddess of Beauty. Nagkagusto si Moonlight sa kanyang schoolmate na si “Vlad” sa Draven's Vampire University na pag-aari nila. Great Vampire Warrior/ student but unfortunately he doesn't like her. May mga lihim sa pagkatao nito at hanggang ngayon ay nakasarado ang katotohanan sa pinagmulan nito na hindi malaman dahil ang paniniwala ng lahat ay bata pa lamang ito ay wala ng alaala. To mend her broken heart, hihilingin niya sa mundo ng mga tao manirahan at mag-aral. She can hide being a Vampire because of human Blood. Makikilala at magugustuhan niya ang Campus hearthrob ng White Pearl University na si “Andrew” (son of John, The last Pureblood Vampire). Pero ignore ang mala-Diyosa nyang beauty, pero hindi siya papayag na hindi makuha ang gusto niya. Habang tumatagal unti-unting napapalapit ang loob niya dito, mapapalitan kaya nito at mapapantayan ang first love niyang si Vlad sa puso niya? Pero malalaman niya na hindi nito gusto ang mga Vampire dahil may mga bagay itong pinaniniwalaan at pinipilit nito na ang lahat ng mga Vampire ay sugo ng kadiliman. She can hide being a Vampire, pero hanggang kailan niya iyon kayang itago? ‘The truth will set you free’ Totoo nga kaya kang palayain ng katotohanan pero kaya ba nitong sagipin ang isang nasirang tiwala at pag-ibig? Sa pagbabalik niya sa kastilyo matutuklasan na ba niya ang katotohanan sa katauhan ni Vlad? Sino nga ba ang nakalaan para sa kanya? Si Vlad na may lihim na katauhan? o Si Andrew na pinagkaitan niya ng katotohanan?
like
bc
MARK ME YOURS, ALPHA (OMEGAVERSE)
Updated at Dec 30, 2020, 23:09
Isinilang na lalaki si Shayne, pero sa ikalabing-apat na taon niya, natuklasan nilang mag-ina na ang secondary sex niya ay isang Omega. Wala naman masama ro’n dahil kahit gaano pa kababa ang tingin sa ‘tulad nilang mga Omega, pinalaki siya ng ina na isa ring Omega. Pero sa unang heat niya nalaman na ‘di siya tinatablan ng mga pangontrol na gamot na naging dahilan para katakutan nilang mag-ina ang sasapitin niyang buhay sa labas ng tahanan. Ito ang kumayod para sa kanilang dalawa, pero nagkasakit ‘to dahil sa labis na pamumuwersa sa sarili. Lumabas din si Shayne, at pilit na isinapalaran ang sarili sa kabila ng kakaibang kalagayan ng manghina na ang ina. Mabuti na lamang at nakatagpo siya ng isang coffee shop na puro Beta ang nagta-trabaho. Maging ang Boss ay inunawa ang kalagayan niya. Dalawang linggo na papasok sa trabaho, dalawang linggo na mananatili sa tahanan. Sinuwerte pa rin siya. Pero sa lugar din pala na ‘yon makikilala niya ang isang Dominant-Alpha, presensiya pa lang nito parang nanghihina na ang tuhod niya. Wala siyang pakialam sa mga Alpha, ‘tulad nito ang umabandona sa kanya at nagsamantala sa kahinaan ng kanyang ina. Pero paano niya ‘to tatakasan kung ipinapakita nito ang labis na pagkakagusto sa kanya? Nalaman din nito ang lihim niya at ito ang una at hinahanap-hanap niyang karanasan. Gusto niya ng pangkaraniwang buhay na ‘di niya kailangan matakot, hiniling niyang markahan siya nito kahit pa maging miserable ang buhay niya t’wing heat, ang mahalaga, hindi na gugustuhin ng katawan niya ang hawak ng ibang lalaki. Ibibigay niya sa limitadong panahon ang katawan dito, pareho naman silang may makukuha sa isa’t isa. Pakiramdam niya doon lang siya magkakaroon kahit paano nang pangkaraniwang-buhay.
like
bc
Pureblood Series 4: Adopted by the Vampire King
Updated at Jul 27, 2020, 11:52
Inampon si Nicole ng isang hindi niya nakikilalang lalaki. Sinuportahan nito ang lahat ng pangangailangan niya kahit pa lumaki siya sa ampunan. Hanggang sa pagdadalaga niya ay ito ang sumusuporta sa kanya. All those times, akala niya ay mabuti ito, but it turns out na mali pala siya ng akala dahil ang lalaking iyon, ay siya rin palang Vampire King at plano nitong asawahin siya, hindi dahil sa pinalaki siya nito para asawahin kundi para maghiganti sa lalaking kinamumuhian nito na kasalukuyan niyang minamahal.
like