9.432K
VISITORS
765

ABOUT ME

✓Licensed Professional Teacher ✓Published Author ✓BL Writer ✓Romance Writer ( Trying Hard ) ✓Fantasy Writer

ABOUT ME

✓Licensed Professional Teacher ✓Published Author ✓BL Writer ✓Romance Writer ( Trying Hard ) ✓Fantasy Writer
FOLLOWING
You are not following any writers yet.
More

STORY BY MisaCrayola

The President's Lover ( BL )

The President's Lover ( BL )

10.51K Reads

LGBT Si Aryan ay mula sa isang mahirap na pamilya. Parehong prostitute ang magulang niya kaya ang tingin ng iba ay ganoon din ang kauuwian niya. Pero nagsumikap siyang mag-aral kaya maging ang magulang niya ay gusto ring bigyan siya nang mas matinong magulang, nagtinda ang mga ito ng prutas. Mataas ang pangarap ni Aryan, gusto niyang maging isang artista kung papalarin dahil magaling siyang kumanta at sumayaw maging umarte na rin. Nagkaroon siya nang pagkakataong maging artista nang mag-audition niya at makapasa. Nagulat lamang siya dahil gusto siyang i-meet ni Alejandro Vasquez, ang guwapong presidente ng ACE Entertainment. Kinakabahan siya't nagpapawis nang malamig nang makita ito at mapansing imbis na isang formal meeting ay tila iyon isang expensive date. Mas ikinagulat niya nang alukin siya nito ng sasakyan, pera, condo unit, at kahit ano pang gusto niya. Gusto nitong maging 'lover' siya nito, to think na pamilyado itong tao at may anak na kambal. Tinanggihan niya ito, akala niya'y maalis siya bilang trainee ng ACE Entertainment pero hindi. Hanggang sa maaksidente ang magulang niya, kinakailangan niya nang malaking halaga at ang offer ng ninang niya na siyang bugaw ng mga magulang ay ilalapit siya nito sa iba't ibang mayayamang tao. Doon niya naisip na tanggapin ang offer ni Alejandro Vasquez kesa magpasalin-salin sa kamay ng iba't ibang tao. Bahala na ang karma sa kanya, higit niyang gustong mabuhay ang magulang kaya lulunukin niya ang Pride at Konsensiya.

Updated at

Read
BAD AT LOVE ( PUBLISHED UNDER PRIDELIT)

BAD AT LOVE ( PUBLISHED UNDER PRIDELIT)

773 Reads

Gusto lang naman ni Blue nang kaibigan dahil mula grade four ay home school lang siya. Nang mapagbigyan siyang makapasok na sa eskuwelahan at makatagpo ng kaibigan ay sobrang saya niya. Wala siyang pakialam kung may bisyo ang mga ito, kaibigan niya ang mga ito kaya dapat niyang tanggapin kung ano at sino ang mga ito... Pero ang pagkakaibigan na iyon ay nagtapos nang tangka siyang pagsamantalahan ng mga itinuturing na kaibigan. Sa pagtakas sa mga inaakalang kaibigan, nakilala niya ang isang lalaking hinold-up naman siya. Sa takot na pagsamantalahan din nito ay tumakbo siya at iniwanan sa lalaki ang mga kagamitan. Hindi niya akalain na magkikita uli sila, at ililigtas siya nito sa kapahamakan. Ang barumbadong lalaking ito ang iniisip niyang magiging bago niyang kaibigan pero kaibigan nga kaya ang natagpuan nila sa isa't isa?

Updated at

Read
The Hired Mistress for Her Husband

The Hired Mistress for Her Husband

70 Reads

Achievements? Marami niyan si Samantha pagdating sa kanyang pag-aaral. Ngayon na matatapos na siya ng kolehiyo at kinakailangan niya ng malaking halaga ay lumapit siyang muli sa dating nagpapaaral sa kanya na si Mrs. Soledad Garcia. Pinaaaral siya nito noong nasa elementary siya hanggang highschool, isa siya masuwerteng nabigyan noon ng scholarship ng mall na pag-aari nito. Alam niyang sa daan-daang estudyanteng pinag-aral nito'y hindi na siya nito maaalala pero kailangan niyang maglakas loob. Pinaunlakan nito ang pakikipagkita sa kanya, at sa kung anong dahilan ay gusto nito ng pribadong usapan. Sa kanilang pag-uusap ay marami itong tanong na personal at hindi tungkol sa kanyang pag-aaral. Sa ikalawang pagkikita nila'y may iniaalok ito sa kanyang napakahirap tanggihan, aminado si Samantha na gustong-gusto niyang yumaman nang mabilisan, nasilaw siya sa pera, at mga pangako nito pero ang kapalit ay maging mistress siya ng asawa nito na siyang company C.E.O. ng isang Steel Fabrication na si Mr. Damian Garcia, hindi na masama, sa edad nitong almost fourty ay sobrang guwapo pa rin nito at ganda ng katawan, mahilig rin siya sa mga babasahin sa pocketbook, at isa ito sa katuparan ng mga hitsurang kanyang pinapangarap kahit pa nga twenty years ang pagitan ng edad nila. Pero ano nga bang rason ni Mrs. Garcia para gawin iyong lahat?

Updated at

Read
The Alpha Who Broke The Rule

The Alpha Who Broke The Rule

24 Reads

Vander is a strong Alpha, no one disobeyed him because he is ruthless. In his rule, everyone will be punished if they break their old and new laws. One of his new laws is the death of his pack member if they love someone from another race or outside the pack organization. The reason behind this law is they wanted a true blooded pack member that will follow the rule of the organization, a true blood will never betray their blood family as what they believe in. But what if Vander meant to disobey his own rules? Because he fell in love with a Goddess of beauty that he saw bathing on the river? This beauty can light up another war between Vampires and Werewolves. Is he willing to take the risk? Or will he stick to his rule?

Updated at

Read
The Fake Billionaire's Daughter (Tagalog)

The Fake Billionaire's Daughter (Tagalog)

9.339K Reads

Pinanindigan ni Tammy ang kasinungalingan na anak siya ng Bilyonaryo sa Villa Del Rosario. Pero ang totoo, ang lolo niya ay taga-alaga lamang ng kabayo sa rancho ng Villa Del Rosario at sinuwerte lamang siya na ang apelyido niya ay kahawig niyon 'Del Rosario' siya. Hindi rin iisipin na nagsisinungaling siya dahil medyo maluho siya simula nang makapag-abroad ang ina, maganda rin ang kanyang kutis at may kagandahan din namang taglay. Si Benjamin, highschool pa lamang ay nagpapalipad-hangin lang sa kanya ito, gusto raw siya nito pero number one din naman na nagbibigay nang matinding iritasyon sa kanya. Ito ang anak ng Bilyonaryo, apo ng may-ari ng rancho ng Villa Del Rosario at kumikilos naman itong tila anak ng magsasaka sa lugar dahil sa pagiging simple nito at down to earth. Nang mag-aral siya sa maynila nagsimula ang pagiging 'Fake Billionaire's Daughter' niya. Hanggang kolehiyo dala-dala niya iyon at alam ng mga kaibigan niya. Pero nang dumating si Benjamin uli sa buhay niya, ang lahat ng pinanindigan niyang kasinungalingan guguho dahil kilalang-kilala nito kung sino siya. At inagaw niya lamang ang mga tungkol dito para magpasikat sa ibang mga kaklase. Nagkasundo sila para hindi siya nito ibuko sa mga kaibigan. Pero paano niya ngayon ito tatakasan? Kung mukhang madadagit pa ng kanyang most hated ang puso niya! Ang masama pa nito, mukhang ang lalaki ay hindi na siya gusto pa.

Updated at

Read
MY DEVIL CRUSH 2(TAGALOG)

MY DEVIL CRUSH 2(TAGALOG)

4.814K Reads

(TAGALOG NOVEL) After different battles, painful scenarios, satisfying s*x, positive and negative come out, YUKI thought that everything that happens is proof that they will be forever in each other because no one could understand Claude better than her. But the world is so unfair, Claude repeated the negative process, leaving his band and join another band that’s making him worst and more vicious. Yuki is still trying to regain their relationship, pull Claude to another chance, but he refused. And the hurtful part is GZ needs to take a break. It was heartbreaking because it is not just a ‘band’ GZ members are his friends before they became famous! How could Claude leave his friends?!

Updated at

Read
The Black Zodiac Series 1: THE MAELSTROM (VIRGO)

The Black Zodiac Series 1: THE MAELSTROM (VIRGO)

150 Reads

Ibinenta si Romance ng mga Mafia sa isang isla kung saan ginagawa silang masunuring alipin at babaeng pang-aliw na mataas ang kalidad. Nang umedad siya nang dalawampu ay panahon na para ibenta siya sa isang underworld bidding. Ang gusto ni Romance ay makahanap nang lalaking magliligtas sa iba pa niyang mga kasama kahit pa nga ang dating niya ay sakripisyo na. Pero ang nakakuha sa kanya ay isa raw walang-awang tao dahil ito ay miyembro nang Black Zodiac sa Underworld. Napakayaman daw nito at kahit ang mga Mafia Lord ay kinatatakutan ang lahat ng miyembro niyon. Pakiramdam ni Romance ganoong klase ng kayaman ang kailangan niya para mailigtas ang mga kasama. Wala na siyang pakialam kung baliw ang lalaking iyon katulad nang sinasabi rito, ang mahalaga sa kanya ay makuha ito sa kahit na anong paraan at maipasira ang lugar na sumira sa kanilang mga buhay. Pero bakit ang lalaking iyon ang hinihingi sa kanya ay 'PANAGINIP?' pero nalaman niya rin ang dahilan, dahil ito pala ay may Aphantasia. Kung magagawa niyang mapanaginipan siya nito o maalala man lamang nito ang mukha niya sa pagpikit nito, ibibigay nito ang isang kahilingan niya. Iyon lamang, bakit imbis na ito yata ang managinip ay siya ang hindi makatulog sa tindi nang iniwanan nitong marka at pag-aari na ipinakilala sa kanyang katawan?

Updated at

Read
Replacement For the Yakuza Boss Mistress

Replacement For the Yakuza Boss Mistress

133 Reads

Althea’s sister Akiko is the one that her parents promised to gift to a group of Yakuza in exchange for the help and money that the unknown face boss is given. Her sister is ten years old during that time, that’s why the Yakuza Boss said that he'll come and meet her sister when she’s already in the legal age. Her sister turns twenty-two last week. The Yakuza member called her parents that the boss is now ready to claim the gift from twelve years ago. Her parents let her sister escape but also afraid that what they did will make the Yakuza mad and the boss will order to kill their family, and the worst is they will be tortured to death. Her parents decided to offer her instead. Her parents are confident that the boss forgets the face of a ten-year-old girl in the photo. Althea is the least type of her parents, she’s shy, average, and doesn’t act like how her sister did. Her sister is beautiful, confident, talented, and smart. Her parents are always proud of her sister but have never been to her. Her mother say to her face that her sister deserves freedom while being an introvert she deserves to be jailed with a man that might also kill her. Althea being a good and loving daughter and sister accepted the idea of her parents because even if her family is making fun of her sometimes, or ridiculed her most of the time, she loves her parents and her big sister, and for her, that is worth more than her life. She’s afraid to meet a ‘Father’ or the ‘Boss’ that the Yakuza is calling, it felt like she’s about to be a bed warmer of a sixty years old man. Everyone calls that person ‘Oyabun’ but a sixty-year-old man she expected is a thirty years old handsome Japanese man with a scary look. He has a lot of tattoos and his voice is somewhat scary for her.

Updated at

Read
The Dark Emperor is My Husband

The Dark Emperor is My Husband

4.171K Reads

Sa panahon na kinabibilangan ni Siana uso ang pakikipagkasundo kahit pa sa panahon na isilang pa lamang ang babae. Ang kasunduan at pagpapakasal niya ay nangyari noong walong taong gulang siya sa Emperador ng Imperyo na hindi na niya maalala ang hitsura. Nang ikasal sila ay bumalik na rin siya sa kanilang palasyo para doon punuin ang panahon niya hanggang sa pagdadalaga. Sa buong panahon na ‘yon hindi dumalaw ang Emperador sa kanya kaya naging katatawanan siya bilang asawa nito. Hanggang makatanggap siya ng liham bago ang araw ng ikalabing-walong taong gulang niya at isa ‘yong imbitasyon mula sa emperador! Abot-abot ang takot niya dahil kilala itong malupit at mapagparusa! Maging ang mukha ng emperador ay nakatago sa isang maskara kaya iniiisip niyang kasing sama ng ugali nito ang hitsura. Pero nang makaharap niya ang emperador, halos malunod siya sa ganda ng magkaibang kulay ng mga mata nito, at ang hitsura nito na sa kanya lang ipinakita ay napakaguwapo! Mabilis nakuha ng emperador ang puso niya’t tiwala dahil sa aksiyon at pananalita nito. Pero hindi akalain ni Siana na ang magandang pagsasama nilang binubuo ay mababalot nang higit na hiwaga. Dahil ang emperador pala ay hindi nilalang ng New World kung hindi ng Underworld. Isa ‘tong impostor na emperador at hindi siyang dapat magmay-ari ng trono ng Griffin. At kahit kailan ang kanilang buhay ay hindi maaaring magsanga dahil sa mula pala sila sa magkalabang lahi at siya bilang reinkarnasyon mula sa lahi ng mga araw ay hindi maaaring umibig sa katulad nitong mula sa lahi na nagtatakdang sumira at gumunaw sa New World. Pero sa pagkawala nito, kahit mahina’t walang kakayahan ang tingin niya sa sarili, susuungin niya ang Underworld makita lang uli ang asawa kahit pa sa anong konsekwensiya!

Updated at

Read
The Richman's Spoiled Daughter

The Richman's Spoiled Daughter

11.866K Reads

Bodyguard ni Chanel si Emil. Kabaligtaran niya masyado ang lalaki kaya masyado siyang na-curious dito. Siya 'yong babaeng marami ng karanasan sa iba't ibang lalaki. Samantalang si Emil, virgin na lalaki, masungit, at istrikto pero maalaga ito. Dahil ayaw patulan ni Emil ang mga pang-aakit niya, dinali niya 'to sa pagpapainom ng aphrodisiac na hinalo niya sa inumin nito. May nangyari sa kanila at hindi sapat sa kanya ang one night stand. Inaakit niya pa rin si Emil dahil ang karanasan dito ay kakaiba at hinahanap-hanap niya. Iyon lang, bakit kahit hindi sa kama masaya siya rito? Bakit kahit makita, maamoy, o mayakap lamang 'to sapat na? Bakit gano'n? Ginugulo nito ang magulo niya ng isipan!

Updated at

Read

Navigate with selected cookies

Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.