397.066K
VISITORS
39.181K

ABOUT ME

(((STARTED BY JANUARY 2021))) LIST OF THE STORIES ==THE TWINS CHAIRMAN== MY BELOVED WIFE RANAWAY (COMPLETED) You’re Mine, NICOLE (COMPLETED) *** "LANCE- SON & DAUGHTER" ==SIBLINGS== FORCED BY A BILLIONAIRE DAVE MONTEMAYOR (ONGOING) TEARS OF A BILLIONAIRE’S WIFE JADE MONTEMAYOR (COMPLETED) BILLIONAIRE’S DISTRESSED WIFE DALE MONTEMAYOR (STANDBY) Womanizer LAWYER (COMPLETED) Seducing PRINCESS LAURICE MONTEMAYOR (COMPLETED) *** "LANDER- SON & DAUGHTER" ==SIBLINGS== JB MONTEMAYOR THE ELDEST (COMPLETED) ARROGANT PLAYBOY NIKOLAI MONTEMAYOR (COMPLETED) A SINFUL LOVE, NICKOLAS MONTEMAYOR (ONGOING) *** "NIKOLAI SON and DAUGHTER" IN LOVE WITH THE HOT UGLY HUNK MAFIA BOSS: LUKE MONTEMAYOR (STANDBY) IN LOVE WITH THE SEXY POSSESSIVE MAFIA BOSS: LIAM MONTEMAYOR (STANDBY) IN LOVE WITH THE ULTIMATE PLAYBOY MAFIA BOSS: LEVI MONTEMAYOR (STANDBY) A NIGHT WITH HIM NICA ANGELIC MONTRMAYOR ( STANDBY) *** "JADE- SON & DAUGHTER" ==SIBLINGS== JOSH MONTEMAYOR THE QUADRUPLETS (COMPLETED) DELTA MONTEMAYOR THE QUADRUPLETS (COMPLETED) DRAKE MONTEMAYOR THE QUADRUPLETS (COMPLETED) DARK MONTEMAYOR THE QUADRUPLETES (COMPLETED) CEO SINGLE DAD OWNED BY NANNY (COMPLETED) SAMANTHA SOFFY MONTEMAYOR THE YOUNGEST (ONGOING) DELTA MONTEMAYOR The Quadruplets-ENGLISH VERSION (COMPLETED) *** "DAVE- SON & DUAGHTER" ==SIBLINGS== CHARLES MONTEMAYOR THE TWINS (COMPLETED) CHARIZ ZUZZETH MONTEMAYOR THE TWINS (COMPLETED) SACRIFICES OF A BROKENHEARTED JM MONTEMAYOR (ONGOING) BILLIONAIRE’S SCANDAL (COMPLETED) *** "LATH- SON" Womanizer LAWYER 2 VINCE MONTEMYOR (COMPLETED) *** "DALE- DAUGHTER" MONTEMAYOR VS ORTEGA A REVENGE FALLS INTO LOVE (COMPLETED) *** "JB- BASTARDO'S" ==SIBLINGS== BASTARDO #1: ANG BARUMBADONG BUNSO NG MGA BASTARDO (COMPLETED) BASTARDO #2: OBSESSION WITH THE SISTER (COMPLETED) BASTARDO #3: REVENGE OF A BROKEN MAN (ONGOING) BASTARDO #4: DOCTOR’ INSANITY TURNS INTO LOVE (COMPLETED) BASTARDO #5: THE CRAZIEST JERK (STANDBY) BASTARDO #6: THE REVENGEFUL LAWYER (STANDBY) BASTARDO #7: PROFESSIONAL BODYGUARD (COMPLETED) ==RANDOM STORY== SADISTIC PLEASURE (COMPLETED) *** THE HUNK MATTHEW (ONGOING) THE TYRANT PRINCE AND I (ONGOING)

ABOUT ME

(((STARTED BY JANUARY 2021))) LIST OF THE STORIES ==THE TWINS CHAIRMAN== MY BELOVED WIFE RANAWAY (COMPLETED) You’re Mine, NICOLE (COMPLETED) *** "LANCE- SON & DAUGHTER" ==SIBLINGS== FORCED BY A BILLIONAIRE DAVE MONTEMAYOR (ONGOING) TEARS OF A BILLIONAIRE’S WIFE JADE MONTEMAYOR (COMPLETED) BILLIONAIRE’S DISTRESSED WIFE DALE MONTEMAYOR (STANDBY) Womanizer LAWYER (COMPLETED) Seducing PRINCESS LAURICE MONTEMAYOR (COMPLETED) *** "LANDER- SON & DAUGHTER" ==SIBLINGS== JB MONTEMAYOR THE ELDEST (COMPLETED) ARROGANT PLAYBOY NIKOLAI MONTEMAYOR (COMPLETED) A SINFUL LOVE, NICKOLAS MONTEMAYOR (ONGOING) *** "NIKOLAI SON and DAUGHTER" IN LOVE WITH THE HOT UGLY HUNK MAFIA BOSS: LUKE MONTEMAYOR (STANDBY) IN LOVE WITH THE SEXY POSSESSIVE MAFIA BOSS: LIAM MONTEMAYOR (STANDBY) IN LOVE WITH THE ULTIMATE PLAYBOY MAFIA BOSS: LEVI MONTEMAYOR (STANDBY) A NIGHT WITH HIM NICA ANGELIC MONTRMAYOR ( STANDBY) *** "JADE- SON & DAUGHTER" ==SIBLINGS== JOSH MONTEMAYOR THE QUADRUPLETS (COMPLETED) DELTA MONTEMAYOR THE QUADRUPLETS (COMPLETED) DRAKE MONTEMAYOR THE QUADRUPLETS (COMPLETED) DARK MONTEMAYOR THE QUADRUPLETES (COMPLETED) CEO SINGLE DAD OWNED BY NANNY (COMPLETED) SAMANTHA SOFFY MONTEMAYOR THE YOUNGEST (ONGOING) DELTA MONTEMAYOR The Quadruplets-ENGLISH VERSION (COMPLETED) *** "DAVE- SON & DUAGHTER" ==SIBLINGS== CHARLES MONTEMAYOR THE TWINS (COMPLETED) CHARIZ ZUZZETH MONTEMAYOR THE TWINS (COMPLETED) SACRIFICES OF A BROKENHEARTED JM MONTEMAYOR (ONGOING) BILLIONAIRE’S SCANDAL (COMPLETED) *** "LATH- SON" Womanizer LAWYER 2 VINCE MONTEMYOR (COMPLETED) *** "DALE- DAUGHTER" MONTEMAYOR VS ORTEGA A REVENGE FALLS INTO LOVE (COMPLETED) *** "JB- BASTARDO'S" ==SIBLINGS== BASTARDO #1: ANG BARUMBADONG BUNSO NG MGA BASTARDO (COMPLETED) BASTARDO #2: OBSESSION WITH THE SISTER (COMPLETED) BASTARDO #3: REVENGE OF A BROKEN MAN (ONGOING) BASTARDO #4: DOCTOR’ INSANITY TURNS INTO LOVE (COMPLETED) BASTARDO #5: THE CRAZIEST JERK (STANDBY) BASTARDO #6: THE REVENGEFUL LAWYER (STANDBY) BASTARDO #7: PROFESSIONAL BODYGUARD (COMPLETED) ==RANDOM STORY== SADISTIC PLEASURE (COMPLETED) *** THE HUNK MATTHEW (ONGOING) THE TYRANT PRINCE AND I (ONGOING)
FOLLOWING
You are not following any writers yet.
More

STORY BY LADYINDESERT

BASTARDO #6: THE REVENGEFUL LAWYER-Tagalog

BASTARDO #6: THE REVENGEFUL LAWYER-Tagalog

38.911K Reads

(SPG-MATURE CONTENT) Ang araw ng kasal ni John Andrius, ay isa sa pinakamasayang nangyari sa kanyang buhay. Ngunit ang gabi ng kanilang honeymoon ay naging isang bangungunot sa buong pagkatao niya dahil sa mga lalaking dumukot sa kanilang mag-asawa. At ang pangyayaring iyon ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang kabiyak. Dahil sa kagustuhan na makapag higanti ay ginamit niya ang inosenteng babae na may amnesia at nagtagumapay siya. Pinakasalan din niya ito para makuha niya ang control sa mga Company na pag aari ng Ama nito. Subalit ang hindi niya napaghandaan ay ng bumalik na ang alaala ng asawa. At sa sobrang galit ni Anja Ingrid sa kanyang asawa ay iniwan niya. Dahil ang lalaking ito na labis niyang minahal ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang Ama. Nagawa rin niyang isumpa na kailanman ay hindi niya mapapatawad. Pero ang ipinagtaka niya ay kabaligtaran naman ng ipinakikita ni Andrius sa kanya. At kahit anong gawin niyang paglayo dito ay mas ipinakikita naman sa kanya kung gaano siya kahalaga sa asawa.

Updated at

Read
SEVEN DAYS WITH THE BILLIONAIRE (TAGALOG)

SEVEN DAYS WITH THE BILLIONAIRE (TAGALOG)

5.246K Reads

WARNING: SPG-MATURE CONTENT, NOT SUITABLE FOR 18 YEARS OLD AND BELOW. READ AT YOUR OWN RISK. - ISANG milyon, iyon ang halagang kailangan ko upang mabuhay ang aking ama. 7-days lang ang binigay sa akin para sa heart transplant kundi ay mamamatay siya. But like a miracle, an elegant woman suddenly offered me a deal. Bibigyan niya ako ng isang million ngunit ang kapalit ay kailangan kong paibigin ang kanyang anak sa loob ng isang linggo. Makayanan ko kayang gawin iyon? Ang lokohin ang isang tao kapalit ng buhay ng aking pinakamamahal na ama. At pagkatapos ng isang linggo, ano ang mangyayari sa aming dalawa?

Updated at

Read
A NIGHT WITH HIM (TAGALOG)

A NIGHT WITH HIM (TAGALOG)

15.141K Reads

(SPG-MATURE CONTENT) Raven is a 30 year old drop dead gorgeous man with mesmerizing eyes. His body is built like a Greek god making it hard for women around him to not fantasize being his lover. In fact, he's well known as the ultimate playboy. Women flock at his feet and the number of hearts he broke are already uncountable. He also came from a very rich family and he's so used to getting what he wants. But then he met a very innocent and fragile looking woman. He fell in love at first sight with the gorgeous angel he just met. Subalit napag-alaman na hindi basta maaaring lapitan ang babaeng mula ng makita ay hindi na nagpatahimik sa isipan. At paano pa kaya kung malaman na ang kaisa-isang babaeng bumihag sa mapaglarong puso ay kapatid ng triplets na may mala-tigreng tapang. Kaya ba na ipaglaban ang nararamdaman kung sa bawat oras ay nakabantay sa dalaga ang mga ito? Angelic is a very beautiful and angelic woman with a unique sex appeal that makes people stare and be drawn to her. Her perfect figure makes any man drool at her sexy and hot body. But unlike her seductive physique, at the age of 22 she's still very much innocent. A very fragile woman. Shielded away from the harsh reality by her over protective brothers and cousins, making her a loner. Kaya ng magkaroon ng pagkakataon ay sinubukang lumabas na mag-isa. Subalit ang hindi inaasahan ay doon mawawala ang iniingatang dangal. Nang magising sa isang lugar na hindi familiar. Nag-iisa at tanging kumot lang ang nakatakip sa hubad na katawan. Wala na rin ang lalaking buong gabing nakaulayaw na kahit mukha ay hindi man lang nasilayan. - Saan hahantong ang dalawang taong magkaiba ng mundong ginagalawan. Kaya ba ng isang Raven Montalvan na isakripisyo ang lahat. Kung kapalit ay ang babaeng kaisa-isang minamahal? At si Nica Angelic Montemayor, makakaya ba na tanggapin ang lalaking tanging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy na nasasaktan?

Updated at

Read
DELTA MONTEMAYOR The Quadruplets ( Tagalog )

DELTA MONTEMAYOR The Quadruplets ( Tagalog )

3530.65K Reads

ONGOING..... GENERAL: DEANZ XANDER MONTEMAYOR Brokenhearted si DX ng gabing yon at nakainom din ng madaanan niya sa gilid ng daan ang isang babaeng dinadahas ng kalalakihan. Tinulungan niya ito at dinala sa mansion. Subalit bigla siyang nahimasmasan ng sabihin ng parents niya na ang babaeng kasama niya ngayon ang magiging asawa at ina ng kanyang mga anak. saka pa lamang niya naalala. Montemayor rules: Sinumang babae ang iaakyat sa mansion ay yon ang nakatakdang pakasalan. At gusto niyang mapamura, paano niya pakakasalan ang babaeng 19-year-old samantalang siya ay 35-year-old na? (Heto na po ang request niyo, continue update na po si Delta sa anak niyang panganay na si Deanz Xander Montemayor) **** DELTA MONTEMAYOR THE QUADRUPLETS "How's your feeling? Hindi ka ba nahihilo o nasusuka?" nag alaalang tanong ni Dark. "Okay lang ako, Dark Huwag ka nga! Kaya napag-isipan nila tayo na." Nailing na pagtutol ng dalaga. "Who cares, baby. Hayaan mo sila saka single naman ako. Kaya wala kang dapat alalahanin chill ka lang," anitong muli. Kaya naman ay napatango na lamang siya. Kaso! "Oh, brother, huwag mong sabihing who cares dahil hindi acceptable ang b*tch sa pamilya Montemayor," baritono ang boses na nagmula sa likuran nila. Tuloy ay nanigas si Cassy sa kinatatayuan niya. Parang gusto na niyang tumakbo. Ayaw niyang marinig ang pang-iinsulto pa nito sa p********e niya. "K-kuya what happened to you? Para kang bitter na bitter diyan? And she's not a b*tch I know her." Tuloy ay agad na bumaling si Dark sa kapatid. "Sigurado ka na kilala mo ang babaeng iyan? F*ck you, brother!" Tumawa nang nakakaloko si Delta. "Shut up, Kuya! Ano ba ang problema mo ha?!" galit na ring sigaw ni Dark. Hindi niya mauunawaan kung bakit gano’n na lamang ang pananalita ng kapatid tungkol sa dalaga. "Asshole! Gusto mong malaman ha? I f*ck her many times! And that b*tch is a gold digger!" Delta shouted back. "Shut up f*cker!" Umigkas ang kamao ni Dark sa mukha ng kapatid. Alam niyang galit sa mga babae ang kuya niya ngunit hindi niya maunawaan kung bakit pati ang PA niya ay pinag-iinitan nito. Nilingon niya ang dalaga ngunit wala na ito. "Shit! Where is she?" Tumakbo siya para hanapin ang dalaga. Ngunit talagang wala na ito. Kinausap ni Dark si Iza, "ate wala bang

Updated at

Read
BASTARDO #5: THE CRAZIEST JERK IS IN LOVE ( Tagalog )

BASTARDO #5: THE CRAZIEST JERK IS IN LOVE ( Tagalog )

84.335K Reads

Kyle Anderson ay dating pulis at kaya siya umalis sa serbisyo ay dahil sa mga tiwaling opisyal. Galit siya sa mga corrupt official at sa mga hindi marunong sumunod sa batas. Higit sa lahat ay ayaw niya sa mga babaeng kulang na lang ay tumihaya sa kaniyang harapan. Mababa ang tingin niya sa mga babaeng hindi makapaghintay na ligawan. Isa na rito ay ang babaeng sumira sa araw ng kaniyang kasal dahil sa kalandian. Kaya hindi niya kailanman pagsisisihan ang ginawa niya sa babaeng iyon. Tama lang na pinalasap niya ang hindi nito kailanman makakalimutan. Maliit palang si Zoey, ay nakatanim na sa puso at isipan na ang lalaking nagbigay ng bracelet sa kaniya ang mamahalin at mapapangasawa niya. Kaya naman nagsikap siya at sumumpa sa sarili na someday ay maging isang successful surgeon, at nagtagumpay siya. Subalit sa paghahangad na mapalapit sa lalaking minamahal ay naging dalagang Ina siya. Nagbunga ang panghahalay sa kaniya ng lalaking labis na sinamba at minahal. Ngayon ay napalitan na iyon ng poot, galit at pagkamuhi sa kadahilanang kaya pala siyang ipamigay sa kaibigan nitong lalaki.

Updated at

Read
DARK MONTEMAYOR The Quadruplets ( Tagalog )

DARK MONTEMAYOR The Quadruplets ( Tagalog )

587.402K Reads

(SPG-MATURE CONTENT) Nagising si Dark sa ibang kapaligiran, hindi iyon ang kanyang kwarto. Babangon sana siya ngunit napabalik din sa higaan. Nakatali pala ang magkabila niyang kamay. Lalong nainis ng malingunan ang babaeng nakasandal sa wall. Sa halip na kausapin siya nito ay may pangisi-ngis pa na nakaka insulto. "Bakit mo ako itinali! Bitch!" Subalit malakas na sampal ang dumapo sa mukha niya. "Akina nga 'yang mobile phone ko! Pakialamera ka ng gamit ng may gamit!" Malakas na ibinato sa kanya iyon ng dalaga at sapol siya sa dibdib. "Namumuro ka na! Pakawalan mo ako dito!" Lumapit ang dalaga at inalisan siya ng tali at sa pagkakalapit nila ay biglang nag init ang kangyang pakiramdam. "Sumunod ka nga sa akin! mamaya tayo mag away hanggat gusto mo! For now sumunod ka muna sa akin 'okay?" "Tangna 'tong amasona na to huh!" "May sinasabi ka?" "Wala MISS AMASONA! Intiendes? Maganda sana kaso bingi!" "What?" ---

Updated at

Read
A SINFUL LOVE, NICKOLAS MONTEMAYOR ( TAGALOG )

A SINFUL LOVE, NICKOLAS MONTEMAYOR ( TAGALOG )

99.923K Reads

(SPG-MATURE CONTENT) Nickolas Montemayor, isang Priest, kaya ba niyang lumusong sa kasalanan. O kaya naman ay talikuran ang kanyang propesyon Basta't makasama lang ang babaeng kaisa-isang natotonan mahalin? Amirah Araneda, umibig sa isang Pari, at gagawin ang lahat, upang agawin ito sa Diyos. Maging masama man siya sa mata ng tao, itakwil man siya ng langit, malubog man siya sa kasalanan. Parusahan man siya ng maykapal. Ang lahat ay kaya niyang tanggapin, kung kapalit naman ay walang hanggang kaligayahan sa piling ng lalaking minamahal.

Updated at

Read
THE SEXY ASSASSIN'S REVENGE ( Tagalog )

THE SEXY ASSASSIN'S REVENGE ( Tagalog )

6.173K Reads

Si Evanna Donovan, nag iisang anak ng bilyonaryong si Don, Benidicto Donovan at Donya Louella Velasquez. May gintong kutsara sa bibig at mahal na mahal ng mga magulang. Sa edad niyang desiotso ay tila isa siyang dyosa sa kagandahang taglay. Perpekto ang mukha, taas, katawan at parang isang anghel sa kabaitan. Laging nakangiti, magalang at napaka mahinahon manalita. Subalit sa isang iglap ay nagbago ang lahat, nang pinaslang ng mga bandido ang kaniyang mga magulang. At ang lahat ay nauwi sa galit puot at paghihiganti sa mga taong may kagagawan kung bakit nag iisa na siya ngayon. Craig Nathaniel Legaspi. Isa itong half filipino spanyol, at isang US Navy. Kailangan niya na magtungo sa bansang Pilipinas para sa isang mahalagang mission. Hanggang na nakilala niya ang isang babae. At sa unang pagkikita pa lamang ay tila na love at first sight siya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pagtatangka nitong patayin siya. Dahil sa paniniwala na anak siya ng taong pumatay sa mga magulang nito. Hanggang saan aabot ang galit, puot at paghihiganti. Sa lalaking unang natutunan niyang mahalin, na anak ng taong siyang pumatay sa kaniyang mga magulang. May pag-asa pa kayang pagbukudin ang dalawang pusong pinagtagpo sa maling pagkakataon?

Updated at

Read
ONE NIGHT WITH THE HEARTLESS RICH MAN (TAGALOG)

ONE NIGHT WITH THE HEARTLESS RICH MAN (TAGALOG)

534 Reads

(SPG-MATURE CONTENT) Hindi siya naniniwala sa pag-ibig, sapagkat lahat ng babae ay parepareho lamang. Paiibigin ka pagkatapos ay ipagpapalit sa pera at kasikatan. Lash Angeles, the heartless rich man at the age of 32-years-old is still single.....

Updated at

Read
BASTARDO #3: REVENGE OF A BROKEN MAN-Tagalog

BASTARDO #3: REVENGE OF A BROKEN MAN-Tagalog

94.102K Reads

GABRIEL BRIX- Tall, dark and handsome ang katangian na mabilis maka attract sa sino mang babae. Pinagpantasyahan na maging boyfriend o kaya ay maging asawa. Ngunit mailap si Brix sa mga babaeng nagtangkang maselo siya. Ang katwiran niya ay walang kahit sino ang maaaring tumanggap sa kaniya pag nalaman ng mga ito ang tunay niyang pagkatao. Gabriel Brix, lumaki sa magulong lugar at inabuso ang kaniyang kabataan. Kahit sarili niya ay kaniyang pinandidirihan dahil sa mga nakakadiring pinagdadaanan. At dahil sa isang matandang may mabuting kalooban ay nakaahon siya sa putik na kinasadlakan. At nagtagpo sila ng babaeng naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi siya makaalis sa madilim na nakaraan. MACY MILES- is almost perfect. Complete packages sa mata ng lahat at hinahangad ng sino mang lalaki na maging girlfriend ito. Ngunit may isang lalaki siyang hinahanap, malaki ang kasalanan niya at ng Ina sa taong iyon. At kahit buong pagkatao niya ay hindi sapat na kabayaran. Dahil siya ang batang babae noon na anak ng babaeng sumira at nagwasak sa buhay nito, sampung taon na ang nakalipas. Kailangan niya itong makita dahil gusto niyang humingi ng tawad para sa kaniyang dying mother. At para din sa sarili niya dahil mula pa noon ay lihim na niya itong minamahal. Handa niyang tanggapin ang lahat ng parusang maaaring igawad sa kaniya nito. Kung iyon ang magiging daan para mapatawad sila at tanggapin siya sa buhay nito.

Updated at

Read

Navigate with selected cookies

Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.